Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Radniční dvorek - Městská radnice, atrium - Žatec

Náměstí Svobody 1
Žatec, 438 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1541
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: denně kromě soboty a neděle

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 13:00 do 18:00 hodin

Při EHD 2022 bude program Radničního dvorku soustředěn do atria. Zde zahájí svým předvedením gotických a renesančních písní za doprovodu dobových nástrojů skupina Innamorata. Poté zahraje na skleněnou harfu Petr Špatina, kterého bude na kontrabas doprovázet Max Makagonov.  Hru na hang drum předvede Jiří Šámal a nástroj zvaný marimba představí teplická konzervatoř. Program zakončí koncert Žateckého příležitostního sboru.

Po celou dobu bude možno individuálně navštívit expozici o dějinách Žatce s názvem Žatec v proměnách času, která je umístěna v radniční věži (vstup není bezbariérový).

Odpovědná osoba
Jméno: Radmila
Přijmení: Holodňáková
Telefon: 602724628
Radnice vznikla v r. 1362. V druhé polovině 16. století byla přestavěna v renesančním stylu a bylo zde zřízeno městské vězení. V r. 1767 byla přestavěna v pozdně barokním stylu, další úpravy byly provedeny po polovině 19. století. Poslední velké úpravy pro potřeby MěÚ byly dokončeny v r. 2020.
 
 

Radnice byla postavena původně jako tržnice sukna v r. 1362. V r. 1559 přikročila městská rada k rozsáhlé přestavbě v renesančním stylu, kterou provedl Jiří Všetečka z Pardubic. V r. 1767 při velkém  požáru města vyhořela. V roce 1769 byla proto zahájena radikální přestavba J. P. Loschym v pozdně barokním stylu, která trvala 10 let.  V r. 1788  budovu opět zachvátil požár, který si vyžádal další opravy. V 19. století  v souvislosti s reformou státní správy byly provedeny další velké, tentokrát klasicistní úpravy a změny dispozice západního a severního traktu. Další  stavební úpravy probíhaly i ve 20. století, celková rekonstrukce se uskutečnila v letech 1990 - 1993. Poslední velké úpravy byly provedeny při rekonstrukci v r. 2020.

Radnice č. p. 1 v Žatci
Program Radničního dvorku je soustředěn do atria
Na šachovnici před radnicí a kolem Sloupu Nejsvětější Trojice bude při EHD 2022 historické tržiště
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load