Vyhledávání

Slévárna Linserka - Liberec

Poslední stojící budova továrního areálu založeného v roce 1858 Christianem Linserem, pozdně secesní třípodlažní slévárna, postavená dle projektu Adolfa Bürgera, dům čp. 271/6, Resslova ulice, Liberec III-Jeřáb.

Dnešní Linserka je posledním zbytkem továrního areálu, založeného v roce 1858 Christianem Linserem, který do Liberce přišel z Tyrolska. Základem byl dům čp. 271-III, postavený soukeníkem Gottfriedem Tannerem, který v roce 1845 získal pozdně klasicistní podobu. Součástí továrny byly ještě zaniklé objekty čp. 270-III a 269-III, které vznikly na místě starší továrny na sukno.


Areál představoval poměrně složitý komplex budov, rozkládajících se kolem nepravidelného dvora
, který byl postupně rozšiřován od 80. let 19. století. Vedle projektanta Adolfa Bürgera se na realizaci podílela firma Ferdinand & Gustav Miksch a stavitel Otto Miksch. 
Podnik se zprvu orientoval na zařízení pro textilní průmysl
, pivovary, ale také na nastupující motorismus. Továrna tak již od roku 1902 vyráběla motocykly Zeus a na přelomu roku 1905 a 1906 vytvořila dokonce prototyp vlastního automobilu, prvního čtyřválce na území monarchie. Linser svůj vůz vystavoval také na Výstavě českých Němců, pořádané v Liberci roku 1906.  Zde s největší pravděpodobností také zaujala dalšího průkopníka motorismu, Theodora Liebiga, jemuž resp. nově založené automobilce RAF, posléze Linser postoupil výrobu automobilů.  První automobily RAF se vyráběly právě v areálu Linserovy slévárny. Následně již podnik sloužil „pouze“ k výrobě komponentů pro vozidla RAF. Etapu dokumentuje poslední stojící budova celého komplexu, pozdně secesní třípodlažní slévárna. V roce 1926 získalo areál do svého majetku město, které zde zřídilo městské garáže. Dům čp. 269 byl s ohledem na dlouhodobou neúdržbu demolován v roce 1978. Zbytek areálu pak využíval jako sklad a dílny liberecký Stavokombinát, přičemž objekt čp. 270 zanikl v roce 1998.

DSC 3329
IMG 20210602 101949
DSC 3336

Resslova 6/271
Liberec 1, 460 1