Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Loutkové divadlo Louny

Pod Cukrovarem 832
Louny, 440 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 18.9.2021 od 11:00 do 14:00 hodin

Komentované prohlídky: 

11.00 a 14.00

Odpovědná osoba
Jméno: Eva
Přijmení: Bitnerová
Telefon: 415621102
Jedná se o nejstarší stálé loutkové divadlo v republice, pravděpodobně i v Evropě. Hrály se hry pro děti i dospělé. Za okupace během druhé světové války bylo sehráno množství her pro dospělé se snahou povzbudit diváky. Po válce dochází ke generační výměně a tvorbě nových loutek a vlastních her.
 
 

V roce 1909 byl založen samostatný Spolek loutkářů v Lounech se zásadní myšlenkou postavit vlastní loutkové divadlo. Stavba byla realizována za přispění sponzorů a velkého úsilí členů spolku hned po válce v roce 1920. Jedná se vlastně o nejstarší stálé loutkové divadlo v republice, snad i v Evropě. Náklady na stavbu byly vyšší a tak zůstal velký dluh, za který se zaručili někteří členové spolku svým majetkem. Dluh se umořoval postupně až do 40. let minulého století. K jeho umoření přispěl např. i Josef Skupa a to hraním bez honoráře. 

Hrály se hry pro děti i dospělé. Za okupace bylo sehráno i množství her pro dospělé se snahou povzbudit diváky. Ve hře „Začarovaný les“ zazněla při skolení draka melodie národní hymny.

Po válce dochází ke generační výměně, tvorbě nových loutek, vlastních her. Divadlo se stává malým (nevyhovujícím) a tak v roce 1951 až 1952 je vybudována díky mladším členům spolku tzv. „Truc spolku“ přístavba, kde se nachází sociální zařízení, klubovna a kulisárna.

Padesátá léta byla rovněž poznamenána svojí dobou. Hrály se hry v budovatelském duchu. Spolek loutkářů v Lounech jako takový již neexistoval – byl zrušen. Lounští loutkáři pak hráli pod různými názvy a zřizovateli. V sedmdesátých letech proběhla další generální oprava divadla. V roce 1991 byl opětovně založen „Spolek loutkářů v Lounech“, s registrací u MV ČR jakožto nezisková organizace (občanské sdružení), který funguje dodnes. V roce 1998-1999 proběhla opět rekonstrukce Loutkového divadla financovaná Městem Louny (statické zajištění budovy, oprava střechy a fasády). V roce 2004 proběhla rekonstrukce jeviště díky příspěvku „Nadace Duhová energie“.
SLD
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load