Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí - Nymburk

Kostelní náměstí
Nymburk, 288 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1000142001
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Bude stanovena od 1. 9. 2021
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

 
 

V západním průčelí kostela stály dvě věže. Severní – červená – cihlová byla postavena zároveň s lodí kostela, jižní – bílá – z pískovcových kvádrů, pravděpodobně za vlády Karla IV.

Především v důsledku požárů byla červená věž značně staticky narušena. V roce 1846 došlo k ubourání věže až do úrovně římsy kostela.

V celkovém pohledu na monumentální stavbu si prohlédneme především její dominantu bílou věž, která tvoří spolu s hradbami nejtypičtější nymburské panoráma.  Pod balustrádou jejího horního patra je na západní stěně pět znaků: (zleva) znak města, další heraldický štítek je slepý, následují zemské znaky Slezska, Moravy a Čech, jižní stranu zdobí dva cechovní erby. Pod ochozem jsou na rozích umístěny figurální chrliče ve tvaru symbolů čtyř evangelistů.  Architekturu věže zdobí dekorativní konzoly s fiálami, na jejichž spodních okrajích jen pozorné oko najde šklebící se masky. Výška ochozu věže, jež je zdoben zábradlím s krásně kamenicky zpracovaným novogotickým motivem čtyřlistých kružeb, je 52,5 metru, celková výška včetně štíhlé jehlancovité střechy zakončené makovicí a patriarchálním křížem pak 66 metrů.

Po roce 1850 vypracoval prof. Bernhard Grueber na podnět vlasteneckého děkana Antonína Zycha plány regotizace, v duchu tehdejšího purismu, z nich ovšem byl zrealizován pouze zlomek místním stavitelem Matějem Červeným v letech 1862-1866. Tehdy dostala bílá věž štíhlou jehlancovitou střechu na hranolu čtvrtého patra s hodinami a světničkou pro věžného a ochoz s novogotickou balustrádou.

jilji1
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load