Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Chrám sv. Ducha - Šumperk

K. H. Máchy 15/900
Šumperk, 787

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 9:00 do 17:00 hodin

Volné prohlídky kostela.

Odpovědná osoba
Jméno: Antonín
Přijmení: Linet
Telefon: 732188590
Pravoslavný kostel v byzantském slohu vybudovaný v letech 1993–1998. Kopule kostela má představovat hořící svíci. Ve zvonici, postavené podle zvyku vedle kostela, se nachází šest zvonů. Výbavu interiéru tvoří převážně ikony.
 
 

Chrám svatého Ducha je pravoslavný chrám v Šumperku a zároveň nejmladší kostel šumperského okresu. Byl vybudován v byzantském slohu za přispění řecké pravoslavné církve v letech 1993–1998.

Objekt chrámu je situován ve vilové čtvrtí města Šumperka na pozemku bývalého malého parku. Je součástí komplexu budov: chrám, zvonice, baptisterium a fara.

Vlastní chrám je replikou trojlodní baziliky z doby velkomoravské říše v Mikulčicích. Vznikl podle návrhu mnicha architekta Romana z řeckého monastýru Paraklit v Agion Orosu. Kopule chrámu připomíná hořící svíci, plamennou modlitbu a naději v Boha. Šest zvonů ve zvonici, stojící samostatně vedle kostela, se rozeznívá o svátcích a významných dnech byzantskými melodiemi.

Chrám je kanonicky orientovaný východ-západ. Jeho půdorys je obdélný, zakončený třemi apsidami. Členění bočních stěn s nižšími přístavky vytváří v dojem pomyslného kříže, nad jehož středem se tyčí čtyřmetrová kruhová věž s kupolí, zakončená rovnoramenným řeckým křížem. Masivní plocha bílých stěn je členěna plasticky vystupujícími částmi a opticky je dělena okny v románském stylu ve dvou řadách nad sebou. Oblouky jsou plasticky zvýrazněny zdobnými šambránami. Obklady na fasádě jsou z vápence dovezeného z Řecka. Hlavnímu vstupnímu průčelí dominují členěné dubové dveře, nad nimiž je umístěna pamětní deska zasvěcení chrámu. Do chrámové lodi jsou ještě dva boční vstupy a dveře do boční sakristie. Hlavní prostory nad pomyslným křížem jsou kryty sedlovou střechou, nad nízkými bočními přístavky střechou pultovou.

Výbavu interiéru tvoří převážně ikony, část z nich je zavěšena na ikonostasu. Vnitřní vybavení chrámu, včetně ikon, vytvořili mniši z řeckých klášterů, některé ikony darovaly řecké pravoslavné rodiny.kostel svatého ducha
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load