Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Knihovní centrum u Vokolků - Pardubice

Příhrádek 6,7,8
Pardubice, 530 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1000144652_0012
1000144652_0013
1000144652_0014
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: čp. 6 Literární muzeum, Út-Ne 10-18, čp. 7 Hudební oddělení
Po-Pá 10-18 hod., So, Ne zavřeno, čp. 8 Čítárna Po-Pá 10-18, So, Ne 13-18 hod.

Knihovní centrum u Vokolků, jehož provozovatelem je Krajská knihovna v Pardubicích, se nachází ve třech historických objektech na Příhrádku, č. p. 6, 7, 8. V červnu 2020 byl zakončen proces obnovy této historické památky.
 
 

Všechny tři objekty, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj a v nichž našlo své nové sídlo Knihovní centrum U Vokolků,  jsou zapojeny do obvodové zástavby Příhrádku.

Objekt s č.p. 6 je přízemní nepodsklepený dům nepravidelného půdorysu přiléhající k městské hradbě a věžové bráně, patrně z 1. pol. 16. století. Byl součástí úřednického zázemí zámku s tzv. soudní světnicí. Jeho renesanční obloučkový štít je významným prvkem městského panoramatu. Nad vstupem je osazena pamětní deska Jiljího Vratislava Jahna, který se zde narodil. V současnosti se zde nachází Literární muzeum Krajské knihovny v Pardubicích.

Objekt s č. p. 7  je jednopatrový nepodsklepený dům přibližně obdélného půdorysu z doby po požáru města r. 1538, přiléhající k městské hradbě. Objekt plnil funkci hospodářského zázemí zámku, původně s řemeslnickými dílnami, dochovaný v klasicistní zobytněné úpravě. Do domu se v době pernštejnské přicházelo po stupních do sirotčí kanceláře s dvěma světničkami klenutými a suchými sklípky. V přízemí byla dílna kovářova, kolářova a pak masný krám. V roce 1735 se kolářské a řeznické dílny změnily ve vinopalnu a byt.  V objektu se nyní nachází Hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích.

Objekt č. 8  je přízemní dům přiléhající k městské hradbě zapojený do obvodové zástavby tzv. Příhrádku při kulisové bráně do Zámecké ulice, dochovaný v přestavěné podobě z r. 1898. Také on představuje doklad vývoje hospodářského zázemí zámku a v současnosti slouží jako Čítárna krajské knihovny v Pardubicích.

Vokolek (15)
Vokolek (5)
Vokolek (8)
Prihradek centrum U Vokolku komentovana prohlidka Hanka Krejbichova 20200913 001
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load