Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře

Náměstí T.G. Masaryka 788
Tábor, 390

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 50632/3-6190
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Po–Pá 8–16.30 hod.

Botanická zahrada je druhou nejstarší botanickou zahradou v České republice a jedinou v Jižních Čechách.
 
 

 Byla založena v roce 1866 při tehdejší Vyšší škole hospodářské a hospodářsko - průmyslové škole zemské v Táboře. Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy s botanickou zahradou se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí T.G.Masaryka. Budova školy je situována v nejvyšším místě pozemku a tvoří součást zástavby náměstí, její severní frontu. Botanická zahrada zaujímá plochu mezi školou a nábřežím Jordánu. Celý areál se dochoval do dnešní podoby bez podstatných zásahů a představuje hodnotný architektonicko - krajinářský soubor evropského významu. Budova se zachovanou původní dispozicí, která je dokladem hodnotné architektury veřejných budov počátku století, se zachovanými kvalitními řemeslnými prvky - kamenné schodiště s litinovým zábradlím, truhlářské výrobky - okna, dveře, vestibul s dlažbou tvořící barevné ornamenty a kuželkovou balustrádou schodiště, štuková výzdoba interiérů, bohatě členěné fasády atd. Stavba je živým dokladem vysoké kvality stavební produkce začátku dvacátého století. Budova školy je postavena v neorenesančním stylu, ve štukové výzdobě na hlavním průčelí se projevuje vliv secese. Botanická zahrada je jednou nejstarších v Čechách a svým semenným fondem patří k nejdůležitějším v zemi. Dispozice zahrady, pocházející z roku 1905, se zachovala do dnešní doby prakticky beze změn.

https://botanicka.szestabor.cz/

1000x800 bslist184 DSC 0087
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load