Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

BASTION Č.VIII - Praha 1

Strahovská ulice
Praha 1, 110 00

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 44513/1-482
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Běžně přístupná: ne

V rámci EHD se návštěvníkům historicky poprvé otevře unikátní výhled z bastionu č.VIII.
 
 

Bastion č.VIII vznikl ve 2.pol. 17.stol. jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan. Byl zbudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19.stol. zbořena. Bastion má tradiční podobu tvořenou cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky. V místě zakončení bastionu při severní straně jsou patrné stopy po stavbě, která k opěrné zdi bastionu přiléhala. Zřejmě se jednalo o strážnici, která byla součástí Strahovské brány.

Mariánské hradby, kterých byl bastion č.VIII součástí, je pojmenování pro část barokního opevnění Prahy. Od Prašného mostu se táhly přes Pohořelec a Petřín směrem dolů k Vltavě. Byly na něm bašty pojemnované podle svatých. Bastion č.VIII nese jméno Špitálská bašta. Situace se změnila při zavedení nových způsobů vedení války, při kterých bastionové hradby neměly valného významu. Pro nedostatek financí chátraly a začaly bránit rozvoji města. Praha byla prohlášena otevřeným městem a městské hradby byly bořeny. S jejich bouráním se začalo roku 1874.

wEHD1 bastion č VIII
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load