Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ PRAHA - BAROKNÍ REFEKTÁŘ - Praha 1

Jilská 7a
Praha 1, 110 00

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 38192/1-26
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní unikátní interiér barokního refektáře.
 
 

Klášter dominikánů u sv.Jiljí je spolu se svým kostelem významnou lokalitou na Starém Městě v Praze. Od roku 1626 zde sídlí dominikáni, kteří přestavěli původní kostel a zbudovali klášter. Se stavbou kláštera se započalo v roce 1663. Projekt ve slohu raného baroka vypracoval Carlo Lurago, kterého později ve vedení stavby vystřídal Giovanni Domenico Orsi. Závěr prací lze datovat do období kolem roku 1700, i když ještě ve 2.pol. 18.stol. došlo k několika drobným architektonickým zásahům v exteriéru i interiéru.

Velký barokní refektář vznikl na sklonku 17.stol. jako letní jídelna a hlavní reprezentativní sál kláštera. Bratři katatelé věnovali mimořádnou pozornost ideové koncepci jeho umělecké výzdoby, která byla zřejmě dokončena před rokem 1712. Bohatou štukovou dekoraci zdí a klenby doplňuje téměř padesát maleb rozdělených do několika cyklů různého obsahu i formátu. Vzhledem k převažující funkci sálu jako jídelny byly nejvýznamnější plochy vyhrazeny zobrazení biblických či legendárních scén, odehrávajících se při hostinách.

wEHD19 klášter dominikánů
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load