Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Barokní opevnění - Uherské Hradiště

Kollárova
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 24671/7-3455
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: trvale

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 10.9.2022 až 11.9.2022: od 9:00 do 17:00 hodin

Dochované úseky městského opevnění jsou dostupné trvale a bez omezení.

Odpovědná osoba
Jméno: Libuše
Přijmení: Hradilová
Telefon: 572525242
Pozůstatek barokního opevnění města.
 
 

Město Uherské Hradiště bylo vybudováno ve strategické poloze, na ostrově sv. Jiří, obklopeném rameny řeky Moravy a okolními močály, které byly každoročně zaplavovány povodněmi. Po založení města bylo vybudováno provizorní opevnění sestávající z valu a palisády. První zmínky o zděném opevnění pocházejí z roku 1315. Toto nejstarší opevnění tvořila kamenná hradba o výšce 4 metrů, stavěná z přitesaných pískovcových kamenů spojovaných maltou s předsunutým příkopem, do něhož vystupovalo 7 věží. Přístup do města umožňovaly 2 brány, Staroměstská a Kunovická. Tato podoba opevnění se dochovalo až do dob třicetileté války. Pozůstatky tohoto opevnění můžeme do dnešního dne vidět např. v ulici Otakarově či Dlouhé.

Nedostatky středověkého opevnění se projevily v průběhu třicetileté války, kdy se ukázalo, že již nemůže adekvátně vzdorovat moderní dělostřelecké technice. Hradby byly citelně poničeny při útoku Švédů v roce 1643, kdy se jim podařilo proniknout do města. Následné opravy hradeb se poté vlekly celým obdobím třicetileté války, byly ukončeny až v roce 1653. V roce 1655 prohlásil císař Ferdinand III. město za jednu z moravských zemských pevností a byla naplánována výstavba moderního bastionového opevnění. Stav výstavby opevnění k roku 1670 zachycuje barokní veduta města, jsou zde vidět nově vybudované bastiony i středověké opevnění s věžemi a příkopem.

Výstavba barokního opevnění pokračovala v letech 1716-1737. Ve východní části pevnosti byla velká část vystavěna z cihel, ostatní zůstávaly prozatím v dřevohlinitém provedení s palisádami na vrcholu. V roce 1742 přitáhla k městu pruská vojska, po jejich odchodu následně pokračovala výstavba bastionového opevnění. Nové hradby měly celkem 11 bastionů a 2 předhradí. Strategická hodnota pevnosti však na přelomu 17. a 18. století poklesla, stejně tak se ukázaly jako neúnosné náklady na údržbu a opravy opevnění.

15. května roku 1782 rozhodl císař Josef II. dekretem o konečném zrušení funkce Uherského Hradiště jako pevnosti. Poté začaly být rozebírány vnitřní kamenné hradby na stavební materiál. Bastionové opevnění poté zanikalo v souvislosti se stavebním rozvojem města v průběhu 19. století. Pozůstatky barokního opevnění jsou dodnes dochovány za sokolovnou či za budovou Měšťanské besedy a v ulici Kollárově.

V rámci přípravy záměru obnovy pozůstatku hradební zdi v ulici Kollárově byla provedena sonda k ověření únosnosti hradby, způsobu a hloubce založení. V této fázi došlo k překvapivému zjištění, že způsob založení je naprosto neočekávaný a v Uherském Hradišti prozatím nedoložený. Na dřevěných kůlech je uložen základ tvořený čtyřmi na sebe nasedajícími vodorovnými liniemi pískovcových kvádrů o rozměrech v líci 150 cm x 60 cm. Čela kvádrů jsou upravena a hrany lemovány rýhovačkou. Toto zjištění vedlo k rozhodnutí obnažit část hradby téměř po dno bývalého vodního příkopu a zpřístupnit ho.

Obnova proběhla v roce 2018 a celý upravený prostor se stal novým relaxačním místem v centru města, který veřejnosti umožňuje nahlédnout obrazně i doslova pod povrch a vrátit se pomyslně v čase do doby obléhání Uherského Hradiště pruskými vojsky.

 


obnovená hradební zeď
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load