Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Václava - Žamberk

Kostelní
Žamberk, 564

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 27461/6-4143/1
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Významná dominanta města a kulturní památka z 1. poloviny 18. století. Kostel sv. Václava byl vystavěn v barokním slohu, má dvě 72 metrů vysoké věže. V interiéru se nachází cenná výzdoba, např. oltářní obraz od Francesca Trevisaniho z roku 1741 a obraz sv. Antonína Paduánského od Petra Brandla.
 
 

Současně se založením města Žamberka v druhé polovině 13. století byl založen i kostel, který se vůbec poprvé připomíná v písmenných pramenech k roku 1355. Jednalo se o orientovanou stavbu se samostatně stojící zvonicí, která byla v průběhu svého vývoje přestavována a v podobě po barokních úpravách zachycena na vedutě města roku 1712. Kostel se zvonicí byl ovšem záhy po tom v roce 1729 zbořen. Na jeho místě vyrostla v letech 1729-38 rozměrná barokní novostavba projektovaná známým stavitelem Donátem Theodorem Morazzim z Chrudimi. Hlavní portál byl dokončen až v roce 1747 arch. O. Schüllerem. Kostel je orientován k severovýchodu a má půdorys obdélníku proloženého křížem, k němuž se na severovýchodě připojuje krátký trojboce uzavřený presbytář s dvěma hranolovými věžemi po stranách. Na jihozápadní straně je situována obdélná předsíň a v nárožích se připojují čtvercové prostory s tribunami v patře. Kolem kostela se rozkládal hřbitov ohrazený kamennou zdí s kulisovou bránou a barokní kostnicí křížového půdorysu snad rovněž podle návrhu D. T. Morazziho. Interiér kostela je tvořen stylově jednotným vybavením z let 1746-54 vytvořeným východočeskými a kladskými umělci. V interiéru se nachází cenné obrazy, mezi nimiž vyniká obraz z hlavního oltáře malovaný Francescem Trevisanim z roku 1741 a obraz sv. Antonína Paduánského od Petra Jana Brandla. Malířskou výzdobu kostela, která se v současné době postupně restauruje, vytvořil v letech 1893-95 František Klos spolu se Stanislavem Ottmarem. Na začátku dvacátého století byl interiér doplněn řezbářskými pracemi žambereckých umělců Františka a Josefa Rousových.

Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load