Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Katedrála sv. Ducha - Hradec Králové

Velké náměstí
Hradec Králové, 500 03

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 20570/6-424
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

 
 

Majestátní gotická cihlová stavba katedrálního kostela sv. Ducha byla založena roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. Obdélné trojlodí původní baziliky s presbytářem a věžemi, bylo vystavěno po požáru roku 1339. Roku 1664 založením biskupství se kostel stal katedrálou a byl pak barokně upraven, další úpravy následovaly koncem 18. století. V 2. pol. 19. století byl kostel radikálně regotizován Františkem Schmoranzem a věže roku 1901 L. Láblerem, kdy získaly jehlancový tvar střechy. V letech 1980-1990 byla nahrazena prejzová krytina kostela měděným plechem. V roce 2007 byly instalovány do Královské předsíně busty českých královen Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské, které se významně zasloužily o založení a dostavbu katedrály.

Uvnitř kostela se nachází pískovcová socha žehnajícího Božského srdce Páně věnovaná památce „padlých bratří“ osadníky královéhradeckými zhotovená Čeňkem Vosmíkem roku 1922. Na podstavci je citováno Evangelium Sv. Mat. 11, 28-29. Inspiračním zdrojem byla Vosmíkova socha Božského srdce Páně vytvořená pro Hostýn na Moravě z let 1914-1919.


kostel sv. Ducha
pískovcová socha žehnajícího Božského srdce Páně
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load