Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Benediktinský klášter Rajhrad

Klášter 1
Rajhrad, 664 61

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 24767/7-918
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: denně mimo Po, V.–IX. 9-17, X.-IV. 9–16 hod.
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Monumentální raně a vrcholně barokní stavební komplex benediktinského kláštera s kostelem sv. Petra a Pavla byl vybudován na místě středověkého konventu podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla. V areálu kláštera sídlí Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska.
 
 

Klášter založil kníže Břetislav I. roku 1048 na místě staršího sakrálního okrsku, jehož kořeny sahaly snad až do doby velkomoravské. Současná podoba kláštera pochází z let 1721-1746, vrcholně barokní přestavba byla realizována dle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla brněnským stavitelem Františkem Klíčníkem. V čase napoleonských válek po bitvě u Slavkova zde byl zřízen vojenský lazaret. V období 1953-1989 sloužil areál jako armádní sklad, po roce 1993 byl navrácen benediktinům.
Od roku 2005 zde sídlí Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska. Návštěvníkům nabízí stálou expozici mapující moravskou literaturu od 9. do 20. století, sezónní výstavy a také prohlídky historické benediktinské knihovny. Ta patří k největším klášterním knihovnám v České republice, její fond čítá na 65 000 historických svazků.

Benediktinský klášter Rajhrad
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load