Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Klášter Porta coeli - Předklášteří

Porta coeli 1001
Předklášteří, 666 02

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 28276/7-1045
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Národní kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: denně mimo po, V.-IX. 9-17, X.-IV. 8–16 hod.
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2021 od 14:00 do 17:00 hodin

Areál cisterciáckého opatství Porta coeli patří k nejrozsáhlejším církevním stavbám v České republice. Středověké raně gotické jádro kláštera obklopuje soubor konventních a hospodářských budov, většinou z období baroka. Mezi hospodářskými budovami jednoznačně vyniká prostor původního klášterního pivovaru a obrovské barokní sýpky. Oběma budovám byly věnovány DED v minulých letech. Letošní prohlídka sklepů pod nimi má na předešlé ročníky logicky navázat. Vzhledem k nedávnému zveřejnění informace o objevu základů gotické kaple za presbytářem farního, dříve konventního kostela, je snahou pořadatelů současně zpřístupnit i tento prostor v jiné části areálu.

Další informace: Za podpory Cisterciáckého opatství Porta coeli akci pořádá Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, ve spolupráci s dobrovolníky pro Porta coeli, klášterním pivovarem Porta coeli a kavárnou Porta coeli. V případě zpřístupnění kaple také s Římskokatolickou farností Předklášteří. Součástí akce bude výklad se vztahem k danému tématu a ochutnávka jablečných produktů z klášterních sadů.

Odpovědná osoba
Jméno: Josef
Přijmení: Zacpal
Telefon: 544544222
Rozsáhlý areál s raně gotickým jádrem a četnými pozdějšími, zejména barokními přístavbami. Klášter založila v roce 1232 královna Konstancie Uherská, dnes se jedná o jediný fungující ženský cisterciácký klášter v České republice. V areálu kláštera sídlí Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska.
 
 

Monumentální stavební komplex kláštera cisterciaček zbudovaný ve slohu cisterciácké burgundské gotiky je jednou z našich nejvýznamnějších raně gotických památek. Prohlídky zajišťuje Podhorácké muzeum sídlící v interiérech barokní budovy bývalého proboštství. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout také stálé muzejní expozice (Paleontologie a mineralogický systém, Minerály na Tišnovsku, Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století, Lapidárium kamenných fragmentů) a sezónní výstavy.

klášter Porta coeli
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load