Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Farní kostel sv. Havla v Liběchově

Pod Kostelíčkem
Liběchov, 277 21

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 38800/2-1339
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Každou So od 17 hod. je kostel otevřen během mše svaté.
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 10.9.2022 od 16:45 do 17:45 hodin

Jako součást programu Dnů evropského dědictví bude v kostele od 17:00 hod. sloužena mše sv. (s nedělní platností); před a po mši sv. možnost volné prohlídky kostela.

Odpovědná osoba
Jméno: Lukáš
Přijmení: Snopek
Telefon: 724389996
Architektonicky kvalitní a jedinečně umístěný pozdně barokní kostel z 18. století. Patron chrámu, poustevník sv. Havel žil v 7. století na území dnešního Švýcarska.
 
 

Architektonicky kvalitní a jedinečně umístěný pozdně barokní kostel, jehož výstavba spadá do konce 30. let 18. století a jehož pravděpodobným projektantem (jde o přestavbu starší stavby) byl František Maxmilián Kaňka (1676–1766). Jedná se o jednolodní chrámovou stavbu s příčnou lodí, trojbokým presbytářem, čtvercovou sakristií a předsíní. Zajímavostí jsou panské empory v kněžišti, odkud se mše sv. účastnila rodina majitele panství a stavebníka kostela Jana Jáchyma hraběte Pachty z Rájova. Kostel býval přístupný kamenným dvouramenným schodištěm z Pražské ulice, které do roku 2000 zdobila kopie barokní sochy  sv. Antonína z Padovy. Kostel nemá zvonici, ale výrazně převýšenou sanktusku. Jako zvonice chrámu sloužila samostatná, opodál stojící stavba, která později zanikla. Umělecky nejzávažnější součástí památky je kromě vlastní architektury fresková výmalba z roku 1741, jejímž autorem je Jan Petr Molitor (1702–1756), původem německý malíř, který od roku 1730 žil v Praze a byl žákem V. V. Reinera. V těsné blízkosti stávala pachtovská hrobka.

Libechov kostel sv Havla klepadlo
Kostel bývá na Velký pátek východištěm pobožnosti křížové cesty, 2015
Kostel je umístěn na vysoké, schodištem dostupné terase
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load