Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Dům J. A. Schumpetera - Třešť

Rooseweltova 6/462
Třešť, 589 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 36711/7-5345

Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: celoročně Po–Pá 8–12 a 13–17, I., VI.– VIII. Po–Pá 8–12 a 13–17, So–Ne 9.30–12 a 13–16.30 hod.

Reprezentativní klasicistní dům palácového typu byl vystavěný po roce 1835 továrníkem Josefem Schumpeterem na místě barokní stavby. V domě se roku 1883 narodil významný světový ekonom Josef Alois Schumpeter (1883–1950).
 
 

První zmínka o domu je v plánech města z roku 1728. Podrobnější údaje o tomto domu lze získat z indikačních skic stabilního katastru z roku 1835. Nedlouho po tomto roce byla přední část domu do základu zbořena a na jejím místě byl v duchu pokročilého klasicismu vybudován nový jednopatrový dům, který měl být honosným palácem reprezentujícím ekonomické a společenské postavení rodiny Schumpeterů. Tomuto účelu odpovídala nákladná výbava interiérů, které byly v celém rozsahu předního domu a části dvorního křídla zaklenuty většinou pruskými plackami mezi pasy, s dekorativními zrcadly a z části profilovanými páteřními římsami. Fasáda domu obrácená do ulice nese znaky louisseizovského stylu.

Vývoj klasicistního utváření dvorního křídla dovršila pozdně klasicistní stavební akce okolo poloviny 19. století. Motivem přestavby byla změna názorů na obytné využití palácového objektu. Pro potřeby majitele mělo být vyhrazeno pouze 1. patro předního domu, dvorní křídlo mělo mít hospodářské využití, přízemí mělo být přeměněno na nájemní byty. Proto bylo dvorní křídlo rozšířeno o jeden prostor vloženým mezipatrem a samostatnými dřevěnými schody s dřevěnou podestou. Korunní římsa sjednotila oba trakty. Původně klasicistní palác tak ve dvoře získal dosavadní charakter nájemního palácového domu. 

Do roku 1902 patřil dům rodině Schumpeterů. V témž roce přešel do majetku Eugena Killiána. V roce 1911 je majitelem Mořic Náhůnek. Roku 1957 jsou již majitelé tři, a to Ing. Jaroslav Náhůnek, paní Angerová–Náhůnková a Drahomíra Lysá. Dvě prodejny v přízemí přešly do užívání spotřebního družstva Jednota. Zbývající prostory byly pronajaty. V 60. letech se dva majitelé odstěhovali do Prahy a dům začal po stavební stránce chátrat. Byly prováděny pouze nouzové opravy. Ke konci 70. let byly byty ve dvorním křídle vystěhovány pro nesplnění hygienických předpisů. V 80. letech bylo majitelům zakázáno dále pronajímat i bytové prostory v přední části domu v 1. patře. Nadále byl objekt využíván pouze jako sídlo prodejen Jednota a Snaha.

V roce 1992 koupilo dům město Třešť. A v tomtéž roce jej prodalo společnosti A.M. Praha, a.s., která se zavázala, že zahájí celkovou rekonstrukci domu a vybuduje v něm Centrum Schumpeterových studií. V letech 1992–1994 byly provedeny nutné opravy, avšak rekonstrukce nebyla dokončena.
V roce 2000 byl dům od společnosti darován zpět městu. Poslední rekonstrukce domu za finanční podpory Agentury DSPARD byla zahájena 27. ledna 2003 a ukončena firmou Podzimek a synové, s.r.o. dne 9. října 2003. Dne 1. prosince 2003 byl dům slavnostně předán do provozu.

V současné době se v prostorách Schumpeterova domu nachází turistické informační centrum, třešťská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava a stálá expozice betlémů. V muzeu je expozice věnovaná Josefu Aloisi Schumpeterovi (1883–1950), výzmamému ekonomovi, který se v domě narodil.

Schumpeterův dům
Schumpeterův dům_muzeum
Schumpeterův dům_expozice betlémů
Schumpeterův dům
Schumpeterův dům_TIC
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load