Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Jiljí včetně výstupu na kostelní věž - Nymburk

Kostelní náměstí
Nymburk, 288 02

Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Chrám sv. Jiljí je vzácná ukázka gotické cihlové architektury.
 
 

Chrám sv. Jiljí, vzácná ukázka gotické cihlové architektury, původně s dvěma věžemi, byl postaven v letech 12801380. Jeho štíhlá věž se vypíná do výšky 66 metrů a tvoří spolu s hradbami typickou kulisu města. Původně byl zasvěcen sv. Mikuláši – patronu námořníků, kolonistů a školáků, teprve během třicetileté války byl zasvěcen sv. Jiljí – patronu mrzáků a chudých. Nejstarší částí kostela je presbytář s raně gotickým jižním portálem, který původně sloužil jako hlavní vchod. Bazilikální trojlodí pochází ze 14. století, pravděpodobně z let 1350–1369. Současně s trojlodím byla zřejmě postavena i severní cihlová věž, zvaná "červená" nebo "stará". Věž byla během staletí několikrát zasažena bleskem, následně vyhořela a její stavba popraskala. Musela být podepřena mohutným pilířem, ve kterém byla vytvořena klenutá brána pro průchod.V roce 1846 byla cihlová věž ubourána na úroveň římsy kostela, pilíř zatím zůstal. Odstraněn byl až v roce 1915 při dalších úpravách. Do dnešních dnů se zachovala pouze jižní věž, známá jako "bílá", vystavěná z pískovcových kvádrů pravděpodobně za vlády Karla IV.
Chrám byl během své existence často ničen požáry i drancováním za třicetileté války. Smutnou událost z té doby připomíná pamětní deska u severního vchodu kostela, když 16.srpna 1634 po dobytí města tímto vchodem vnikli do kostela Sasové a všechny zde ukryté obyvatele města povraždili (podle dobových pamětí přes 200 lidí, včetně žen a dětí). Severní portál je proto na památku krvavého masakru navěky uzavřen.
V 17. století byly barokně upraveny obě věže a interiér kostela. Nejcennější památkou interiéru je kamenná plastika prvního patrona sv. Mikuláše z huti Petra Parléře (14. stol.). Vybavení chrámu je většinou v barokním stylu. Hlavní oltář pochází z roku 1704 a vytvořil jej řezbář F. M. Kotterbauer. Velký oltářní obraz od neznámého autora zobrazuje druhého patrona kostela - poustevníka sv. Jiljí. Sochařská výzdoba je převážně dílem Františka Adámka, který je navíc ještě autorem kazatelny z roku 1770. Ostatní obrazy pocházejí z dílen barokních malířů Václava a Josefa Kramolínových - nymburských rodáků, Jana Montana, J. J. Heintsche, Ignáce Müllera a Josefa Hellicha.

DSC 0067
DSC 7050
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load