Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Zámek Toužim

Nám. Jiřího z Poděbrad 1
Toužim, 364 00

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 18873/4-1093
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ano

Toužimský zámek sice nepatří mezi největší panská sídla Čech, ale jeho více než 800leté trvání jej řadí k těm nejstarším. Jeho stavební vývoj je proto velmi složitý a v některých fázích stále nejasný. V minulosti se stavebním vývojem zabývali někteří badatelé 19. a 20. století, nejpodrobněji Anton Gnirs ve své Topografii.
 
 

Z kdysi rozsáhlého panského sídla, původně proboštství premonstrátského kláštera v Milevsku, se dochovalo zejména jeho jádro, které tvoří Horní a Dolní zámek obklopující nepravidelné nádvoří, a dále objekt panského pivovaru a část západního křídla poplužního dvora. Rezidenční objekt Horního zámku je tvořen pozůstatkem obytné stavby proboštství, snad románsko-gotického založení (dochována kamenická značka), která se po r. 1437 stala donjonem (obytnou věží) šlechtického hradu. Z opevnění hradu jsou na západě a jihu objektu dochovány hradby s válcovou baštou a kulisová vstupní brána. Postupným rozšiřováním, zejména o novostavbu západního pozdně gotického paláce, vznikla členitá a honosná masivní stavba zámku, upravovaná dále v baroku po požárech v r. 1620 a 1652. Na počátku 19. stol. byl objekt degradován asanací křídel a celého patra. Dolní zámek vznikl renesančním přestavbou a rozšířením gotického předhradí (na dvorním renesančním portálu průjezdu letopočet 1544), upravován byl pak ještě v l. 1576-78 a po požárech v 17. stol., kdy v patře vznikl stávající trámový záklopový malovaný strop (po r. 1652). Dnešní podoba stavby, která v minulosti sloužila jako provozně správní zázemí rezidenčního Horního zámku, je výsledkem pozdně barokních úprav po r. 1752. V 19. stol. zbořené severní křídlo se napojovalo na sousední Horní zámek. Novým hospodářským zázemím panského sídla se stal renesanční poplužní dvůr. Ten byl založen severovýchodně od zámku, již vně středověkých hradeb města a kromě hospodářské funkce měl i velký význam obranný, tříkřídlý komplex vytvářel jakousi mohutnou polygonální baštu, vnější zdi byly opatřeny střílnami. Severně od zámku byla snad již před rokem 1620 založena zámecká zahrada (dochována kamenná kašna před pivovarem) na jejímž severním, horním konci stával snad ještě renesanční letohrádek. Zahrada s letohrádkem zanikly v průběhu 19. stol., dnes je z větší části zastavěna sídlištěm. Nejpozději v roce 1661 byl v zahradě vystavěn panský pivovar (dochován jeho sklep), který stával západně dnešní barokní novostavby pivovaru z doby po r. 1752. Od konce 18. stol. zámek chátral, neboť ztratil svou rezidenční funkci. V 19. století byl necitlivě demolován a dál živoří. Po převodu na soukromou osobu byl znovu převeden zpět na obec a je veřejnosti nepřístupný.


Otevírací doba

Červenec - polovina září o víkendech a během akcí (koncerty, dětský den, vánoční setkání...). Nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

horni zamek 2 08a  2
zámek 2019
touzim duben2014a  60 mmm
komnata
11850454 1674311746115875 2154673229763447245 o
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load