Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

Turnovská 40
Jablonec nad Nisou, 466

Bezbariérový přístup: ne
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Provoz badatelny:
Po 8.00-17.00
St 8.00-17.00 hod.

Budovu čp. 2000 nechalo Město Jablonec nad Nisou postavit v r. 1909 za účelem zřízení městského chudobince s chorobincem. Veřejné službě sloužil objekt vždy, i když se vlastnictví změnilo z města na stát a také využité bylo různé – od léčebny tuberkulózy, přes hygienickou stanici až po dnešní sídlo Státního okresního archivu. Objekt je zajímavý i po architektonické stránce a dodnes se pyšní dochovanými původními detaily.
 
 

Dům byl postaven v roce 1909, a to značným nákladem 142 900 tehdejších korun.  Stavebníkem i vlastníkem bylo Město Jablonec nad Nisou, které budovu na kraji města koncipovalo od samého počátku jako sídlo důležité sociální instituce - městského chudobince s chorobincem.

Dle dochovaných městských adresářů zde bylo v roce 1910 pohodlně ubytováno celkem 24 klientů, již tehdy ale bylo možno v případě nutnosti kapacitu ústavu zvýšit o dalších 12 lůžek; v roce 1926 bychom zde napočítali už 49 chovanců, v roce 1930 pak 52, a v roce 1939 dokonce 57 pacientů.

Chudobinec vznikl v klidové zóně při okresní silnici k obci Rádlo, a byl nadán značným okolním územním majetkem. Z něj byl postupně vybudován příjemný lesopark. Protože však ani stále se navyšující kapacita ústavu jabloneckým potřebným nestačila, poskytlo město po dvaceti letech existence chudobince další samostatnou plochu (přes 2 hektary) jabloneckému samosprávnému okresu. Z jeho peněz vznikla vedle objektu chudobince městského v roce 1927 ještě obdobná instituce okresní (později známá jako jablonecká porodnice, dnes prázdný objekt ve správě Libereckého kraje). 

V roce 1950 se dům stal státním majetkem, a takovým pak byl a je (s výjimkou let 1992 – 1997) dodnes.

V padesátých letech 20. století byly oba někdejší sociální ústavy známy v širším regionu jako vyšetřovna, resp. léčebna tuberkulózy.

V roce 1960 byl objekt čp. 2 000 předán do správy Okresnímu ústavu národního zdraví Jablonec nad Nisou. V letech 1992 -  2012 zde sídlila Okresní hygienická stanice (resp. místní pobočka KHS Liberec). V roce 2012 se stal dům sídlem Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou.

Navzdory mnoha utilitárním vnitřním úpravám z doby socialismu (lina, emailové nátěry, zářivky) disponuje více než sto let stará budova nezpochybnitelným kouzlem stavby z počátku 20. století.

To, že nešlo o objekt státní či soukromý dokládá dodnes jednak jablonecký znak dochovaný na fasádě budovy v úrovni třetího patra (jabloň), jednak zaokrouhlené „hezké“ číslo popisné. To první si jablonecká radnice vždy schovávala pro své vlastní budovy; kulaté číslo popisné pak dostávaly veřejně významné objekty, které se většinou stávaly i důležitými stavebními dominantami Jablonce (namátkou čp. 600 Stará radnice, 1 900 Městské divadlo, čp. 2 200 Městská jatka, čp. 2 700 Okresní chudobinec - bývalá porodnice, čp. 3 100 Nová radnice atd.).

Z mnoha dalších dochovaných stavebních prvků je možno obdivovat třeba originální přední i zadní vstupní dveře doplněné žulovými schody, secesní štuky (především ve vstupní hale) či elegantní vnitřní třípatrové obslužné schodiště s atraktivním kovovým zábradlím. Také špaletová okna (i s kováním) a vnitřní dveře (včetně zárubní) jsou v celém objektu do značné míry dosud původní.

Působivost dochovaných historických interiérů ještě posiluje snaha současného vlastníka o jejich doplnění mobiliářem s  regionální vlastivědnou tématikou (instalace jednoho z dochovaných jabloneckých městských praporů /resp. vlajek/ na centrální schodiště, vystavení obrazů předválečných jizerskohorských umělců, konání vlastivědných výstav).

foto archiv SOkA Jablonec nad Nisou 1
foto archiv SOkA Jablonec nad Nisou 2
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
e-mail: info@shscms.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load