Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Trafačka - budova bývalé elektrocentrály - Tábor

Dobrovodského ulice
Tábor, 390 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 105624
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Budova bývalé transformační elektrocentrály v Dobrovodského ulici byla postavena v roce 1903 za účelem rozvodu elektřiny pro večerní a noční osvětlení města.
 
 

Elektrický proud sem byl přiváděn z elektrárny u řeky (u Bechyňského mostu), kde se vyráběl nejen pro osvětlení města, ale také pro Křižíkovu železniční dráhu Tábor - Bechyně. Subcentrála v Dobrovodského ulici byla tvořena správní budovou s kancelářemi, byty a sklady a  jednopodlažní halou, kde byla umístěna strojovna, akumulátorovna a transformační věž. Objekt prošel v letech 1922 a 1930 stavebními změnami. V roce 1922 byla zvětšena správní budova a v roce 1930 došlo k významné přístavbě železobetonové strojovny, společně s ní došlo k nové úpravě transformační věže, která byla v exteriéru doplněna kubistickými prvky. V nové hale byla umístěna rozvodna a montovna s transformátory, v suterénu vzniklo skladiště. Severní přístavba je provedena z kombinované zděné a železobetonové konstrukce. Původně měla plochou střechu, později získala nízkou polovalbovou.  Uliční průčelí je prolomeno rozměrnými okny s rastrovými rámy a nad průčelí vystupuje nad atiku transformační věž, která je nejvýraznější prvek celé stavby.  Stavebně je věž doplněna řadou geometrických detailů – profilovanými klenáky, zaoblenými římsami  či hranolovými sloupy v přízemí.  V interiéru se nachází velký prostor bývalé rozvodny  - tato místnost má betonovou dlažbu, keramický obklad na stěnách a betonový strop s ocelovými nosníky, naopak menší prostor strojovny byl upraven a rozdělen na více místností, dnes se zde nachází kuchyňka, toalety a úklidová místnost. Do zadního přístavku montovny se schází po krátkém schodišti. Skladiště v suterénu má opět železobetonový strop podepřený ve střední části sloupy. Vnitřní vybavení strojovny se téměř nedochovalo, obložení stěn je pravděpodobně původní. V roce 2015 byl soubor staveb zahrnující Křižíkovu elektrárna, budovu subcentrály a správní budovu vzhledem k unikátnímu technickému a architektonickému významu prohlášen za nemovitou kulturní památku  a zapsán jako komplex do Ústředního rejstříku kulturních památek  České republiky.  

017
008
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load