Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Velký šanc - Tábor

Velký šanc
Tábor, 390 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 11765/3-4513
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano

Šanc je termín používaný ve středověku k označení obranné hradby. Původní opevnění Tábora vzniklo okolo poloviny 15. století.
 
 

V průběhu třicetileté války však byly hradby zničeny a teprve následně v letech 1646-47 byl vybudován Velký šanc, prostor nasypaný z hlíny a zbytků původního opevnění s mohutnými hradebními zdmi. Prostor Velkého šance a dnešního Tržního náměstí byl původně zastavěn 18 měšťanskými domy téměř až ke zdi středověkých hradeb. V roce 1621 zničila tento úsek opevnění města císařská armáda při obléhání Tábora. Střelba z děl obléhatelů tehdy proměnila v ruiny řadu domů stojících bezprostředně za hradební zdí. Vrstvy suti z pobořené zástavby jsou vysoké až 6 m a dodnes se ukrývají pod povrchem země. Vzniklé prostranství už nebylo zastavěno. V roce 1645 se začalo poškozené opevnění opravovat z obav před švédskými vpády. Postavila se nová zeď a byl vybudován násep. Trosky zničených domů byly postupně vyklízeny. Tak zde vyrostl mohutný pevnostní prvek, nazývaný Velký šanc. Na západním konci jej uzavírala Klokotská nebo také Velká brána, odkud vycházela cesta do Klokot. Brána zde však stála už od roku 1436 a zanikla až v 19. století. Zachovaný zbytek opevnění dnes tvoří severní stranu Tržního náměstí. Od roku 1664 bylo náměstí využíváno pro konání dobytčích trhů a podle toho dostalo i jméno „Dobytčí trh“. Trhy se zde konaly až do začátku 20. století. Poté sloužilo náměstí obyvatelům města jako veřejné prostranství. Po druhé světové válce se náměstí přechodnou dobu jmenovalo Rejlkovo podle místního představitele komunistické strany. Dnes se navrátilo k prostému, ale nejvýstižnějšímu pojmenování. Středověké trhy zde skutečně ožívají v době konání historických městských slavností. Prostor Velkého Šance byl po dlouhou dobu značně neutěšený, využívaný často k odkládání různých odpadků. Území z části zarůstalo náletovými dřevinami, část sloužila jako sad a byla pronajata soukromé osobě. Objekt současné kuželny  byl v havarijním stavu, s poškozenou střechou. Vzhledem k tomu  zadalo  město Tábor zpracování návrhu úprav prostoru Velkého Šance. Samotné úpravy byly realizovány v letech 2003 až 2004. Území bylo vyčištěno od náletové porostů dřevin, byly provedeny nové sadové výsadby stromů a nízkých dřevin. Pod upravenými zbytky Kožešnické bašty bylo zřízeno malé dětské hřiště s pískovištěm a posezením pro maminky. Původní vstup do kuželny byl rekonstruován jako šachový altán, na kamenných stolcích pod okny jsou šachovnice  a velká šachovnice je vyskládaná též uprostřed podlahy. Z prostoru okolo hradeb je krásný výhled na Jordán a do údolí Tismenického potoka s areálem Štičí líhně.

Velky sanc 1
Velky sanc 2
Velky sanc 3
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load