Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Víta - Jemnice

U Víta
Jemnice, 675 31

Bezbariérový přístup: ne
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: VII,VIII Út-Ne 9-16 hod.

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 10.9.2022 až 11.9.2022: od 9:00 do 16:00 hodin

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu jako zbytek zrušeného a odklizeného františkánského kláštera, který se rozprostíral na sever od kostela.

Ještě dnes se říká prostoru kolem tohoto kostela "U kláštera". Kostel byl během doby stavebně upravován a tyto změny se odrážejí od původního gotického slohu. Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem. Presbytář je zpevněn opěrnými pilíři. Kostel je kryt šindelovou střechou a nad presbytářem je sanktusová věžka.

11.9.2022 od 16 hodin loutnový koncert Jindřicha Macka


Odpovědná osoba
Jméno: Zdeněk
Přijmení: Hopian
Telefon: 702 090 435
Východně od města, uprostřed nové zástavby stojí gotický kostel sv. Víta, obklopený lipovým hájem.
 
 

Kostel sv.Víta patřil k františkánskému klášteru, který roku 1455 založili bratři Albrecht, Hynek a Štěpán z Lichtenburka. V říjnu téhož roku převzal provinční vikář oficiálně kapli s pozemkem od fundátorů nového kláštera. Na místě kostela tedy stála v polovině 15. století kaple sv. Víta. Je zřejmé, že toto místo bylo pro obyvatele od pradávna posvátné. Založení kláštera bývá také spojováno s vlivem misií sv. Jana Kapistrána. Františkánská komunita se těšila značné přízni okolní šlechty. Jedním z nejštědřejších příznivců byl Půta z Lichtenburka. Roku 1492 zde byl i pohřben. Svědčí o tom figurální náhrobní kámen zasazený do severní stěny kostela. Je na něm vytesán sv. Vít v životní velikosti.
Roku 1468 město i klášter vypálili a pobořili vojáci uherského krále Matyáše Korvína. Poničení kláštera otevřelo cestu k jeho přebudování. Kostel byl přestavěn v pozdně gotickém stylu a rozšířen o kapli Umučení Páně. Stavení konventu byla už zděná a patrová.  K příslušenství náležela rozlehlá zahrada a studna. Dodnes je zachován vstup do podzemních chodeb. S jemnickými bosáky (františkány) je spojován i první městský vodovod. Na západní straně bývalé klášterní zahrady je zachován tzv.haltýř“, do kterého přetékala přebytečná voda z bohatého pramene. Měšťané odváděli vodu z této nádrže dřevěnými rourami do města.
Roku 1529 se stal novým pánem na Jemnici luterán Jindřich Meziříčský z Lomnice. Téhož roku vydal zákaz kázání v klášterním kostele. V roce 1546 obyvatelé města napadli klášter a mnichy vyhnali. Roku 1560 už byl klášter pustý. Františkáni se do Jemnice vrátili až roku 1675. Kvůli finančním nesnázím rozhodl olomoucký biskup o konečném zrušení kláštera. Stavení konventu se časem úplně rozpadla. Zůstal zachován jen kostel sv.Víta. O sto let později se jemnický farář Josef Šabatka zasloužil o stavební úpravu kostela. Jemu vděčíme za vznik překrásné fresky „Nanebevzetí sv. Víta“, kterou namaloval Jan Josef Winterhalder. Fresková výmalba kaple Umučení Páně pochází  z konce 19.století. Za josefínských reforem byl kostel zrušen jako „nepotřebný polní chrám“. Chrámovou stavbu vykoupila v dražbě hraběnka Daunová a darovala ji městu.

Jemnice se v současné době snaží o záchranu chátrající památky. Renovace šindelové střechy byla dokončena v roce 2004. Restaurovány byly dřevěné plastiky evangelistů. V současnosti se jedná o dalších opravách.

Kostel sv. Víta
Kostel sv. Víta
Podzemní prostory u kostela sv. Víta
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load