Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Židovský hřbitov - Třešť

Palackého
Třešť, 589 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 32380/7-7109
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Bez omezení

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2021

Židovský hřbitov je volně přístupný po celý rok.

Odpovědná osoba
Jméno: Kateřina
Přijmení: Sommerová
Telefon: 567234567
Židovský hřbitov se nalézá od konce 17. století asi 1,5 km jihozápadně od centra města při silnici na Telč, ve svahu nad potokem v místě zvaném Korečník.
 
 

Podle hebrejské tradice se židovským hřbitovům říká „zahrady života“ či „domy věčnosti“. Třešťský, původně polní, židovský hřbitov se nachází od konce 17. století asi 1,5 km jihozápadně od centra města při silnici na Telč, ve svahu nad potokem v místě zvaném Korečník. Pozemek je protáhlého, nepravidelně obdélníkového tvaru. Původní starší část se nalézá východně, při silnici, přičemž plocha hřbitova byla při zaplnění hroby dvakrát v západním směru rozšířena (v letech 1736 a 1836) na výsledných 3499 m2. Ohrazení tvoří masivní kamenná zeď o výšce 1,5 až 2,5 m.

Na hřbitov se v minulosti procházelo márnicí v severovýchodním rohu pozemku. Jako tzv. kohenská branka sloužila dřevěná dvířka v kamenném ostění při vzdáleném severozápadním rohu, přístupná několika kamennými schody. Tato branka vznikla v 19. století pro početnou skupinu tzv. kohanitů (údajní potomci starožidovských duchovních – kohenů, kteří dle tradice nesměli na hřbitov za živa vstoupit; hroby kohenů jsou proto většinou umístěny co nejblíže hřbitovním zdem). Pravděpodobně v 60. letech 20. století, když márnice chátrala, byl mezi těmito vstupy zřízen třetí, dnes hlavní, vstup identického vzhledu jako kohenská branka.

Poblíž vstupní branky stojí již zmíněná márnice, prostá zděná obřadní síň, jejíž stáří se odhaduje na 150 let. Uvnitř jsou vidět fragmenty původních hebrejských liturgických textů provedených červenohnědou hlinkou. Obsahují i modlitbu zemřelých – kadiš. V rohu místnosti se nachází kamenná pokladnička s železným poklopem na dary zemřelým. Konala se zde „tahara“ (rituální očišťování zemřelého, doprovázená modlitbou složenou z veršů Bible). Márnice byla roku 2000 nově zastřešena.

Mezi 1308 náhrobky nalezneme převážně starší náhrobky tvořené z místní žuly. Představuje je jednoduchý plochý kámen vetknutý spodní třetinou v zemi. Vedle těchto náhrobků jsou zde k vidění také cenné ukázky barokního a klasicistního typu s typickou symbolikou. Početná je i skupina rustikálních náhrobků s různými volutami a rokaji. Tyto náhrobky z velké části obsahují ornamentální a rostlinné zdobné prvky, jméno zemřelého, dobrořečení, chvalořečení, datum úmrtí, případně pohřbu. Novodobé náhrobní kameny jsou tvořeny z mramoru a pískovce, jsou prosté výzdoby a opatřeny německými nápisy. Jejich počet je však velmi nízký. 

Nejstarší dochované náhrobky jsou umístěny poblíž márnice a spadají k přelomu 17. a 18. století - Zelig, syn Mošeho Reubena (+1691) a Rachel, dcera Geršona (+1705). Na třešťském hřbitově spočívají ostatky řady významných osobností jako rabínů Josefa Frankfurtera (+1880), Maxmiliána L. Sterna (+1908) či továrníků Bertolda Müncha (+1915) a Moritze Meissnera (+1904). Nalezeme zde také na našem území jediný dosud doložený náhrobek, který dodržuje sefardský zvyk pohřbívat pod ležícími deskami. Patří rodině de Majo, která v Třešti založila továrnu na výrobu sirek. Třešťská sirkárna byla první továrnou tohoto druhu na Moravě.

Poslední pohřeb se zde uskutečnil před rokem 1942. Po více jak 60 letech, 12. května 2003, se zde konal pietní akt, kdy byla do hrobu uložena urna s ostatky Wolfganga Müncha, který žil po válce v Anglii. O šest let později, 8. září 2009, byly do hrobu uloženy i ostatky jeho manželky.

Areál židovského hřbitova je chráněn jako nemovitá kulturní památka a majitelem je Židovská obec v Brně.

Židovský hřbitov
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load