Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Zahrada Brabcovy vily - Praha Troja

Trojská 230/96
Praha - Troja, 171 00

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Po 8-17,Út 8-15, St 8-18, Čt 8-15,Pá 8-13 hod.

V létě 2015 byla dokončena regenerace zahrady, která obklopuje Brabcovu vilu, dnešní sídlo Úřadu MČ Praha – Troja a mateřské školy.
 
 
Jedním ze záměrů projektu bylo vytvořit z dosud tranzitní zahrady prostor, který bude poskytovat příležitosti pro trávení volného času, setkávání lidí různých generací a posilování komunitního života. Celková plocha revitalizovaného území dosahuje 4 640 m2. Troja je často nazývaná čtvrtí v zeleni, což je založeno na historickém urbanistickém vývoji, kdy se soubor několika menších osad rozšířil zástavbou vil s rozlehlými zahradami a z Troje tak vzniklo vilové předměstí bez klasického náměstí, parku nebo podobného veřejného prostoru. Zahrada obklopující Brabcovu vilu vznikala společně s výstavbou samotné budovy v r. 1929. Některé původní vegetační prvky nebo skupiny byly časem odstraněny, jiné původní existovaly v torzálním stavu, další byly z různých důvodů neperspektivní. Zahrada byla v různých částech a dobách několikrát upravena i stavebně a v různé míře respektovala původní koncepci, často byla nahodile doplněna o utilitární prvky. Začátkem druhé světové války byla vila zabrána organizací Hitlerjugend. V této souvislosti část zahrady zanikla výstavbou protileteckého krytu. Vzhledem k tomu, že zahrada byla původně koncipována pro soukromé účely obyvatel vily a byla ohraničena zdí. V souvislosti se změnou užívání budovy bylo potřeba provést úpravy, které ze zahrady vytvořily skutečný veřejný prostor užívaný veřejností z řad obyvatel Troje i širokého spektra návštěvníků městské části. Mezi současné uživatele zahrady patří úřad MČ Praha – Troja a mateřská škola, sídlící v objektu uprostřed zahrady. Tím došlo ke změně účelu využití zahrady na veřejný prostor (obecní zahradu), čemuž však neodpovídalo uspořádání a stav zahrady. V roce 2008 byla zahrada vytipována na základě dotazníkového šetření jako prostor pro přeměnu ve veřejný prostor s definovanou funkcí. Na základě toho byla zahrada zařazena do koncepčního materiálu Krajinářská studie Praha – Troja, který byl schválen Zastupitelstvem MČ v r. 2012. Na tyto aktivity navazovala příprava žádosti o dotaci z Operačního programu konkurenceschopnost, kterou MČ Praha-Troja v roce 2013 získala.
Úřad MČ Praha - Troja
Zahrada
Mlhoviště
Úřad MČ Praha - Troja
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load