Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv.Václava - Praha 9

U Proseckého kostela 5/3
Praha 9 - Prosek, 190 00

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 40705/1-1636
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Národní kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Během bohoslužeb.

Kostel zmiňovaný v Kronice české Václava Hájka z Libočan byl založen na Svatováclavské poutní cestě pravděpodobně na přelomu 11.a 12.století.
 
 

Dnes trojlodní bazilika s prvky románské,gotické,renesanční i barokní architektury a výzdoby.V okolí na Prosecké návsi se nachází dochovaný soubor budov venkovsko-maloměstského charakteru.

Kostel sv.Václava na Proseku v Praze 9

 Založení kostela sv. Václava umístil Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české do roku 970. Pověst o Boleslavu II., kterému se při návratu ze Staré Boleslavi do Prahy v lesích na Proseku zjevil ve snu svatý Václav, není historicky doložená. Z archeologického průzkumu vyplývá, že  kostel vznikl na poutní Svatováclavské cestě koncem 11. či na přelomu 11. a 12. století, patrně ještě dříve než byl Prosek osídlen. Kostel byl několikrát pobořen či vypálen např. při husitských taženích nebo za třicetileté války a prošel řadou přestaveb a úprav - naposledy v 18.století.  Dochovaly se tu však prvky románské, gotické i renesanční architektury a výzdoby. Bazilikální stavba sestává ze tří lodí s apsidami na východní straně a z renesanční předsíně.

Kostel je obklopen hřbitovem s historickými náhrobky, naproti stojí raně klasicistní fara, která je památkově chráněným objektem stejně jako nedaleký vinařský sloup a sousoší Piety. Ty jsou umístěny na přilehlé Prosecké návsi, tedy v lokalitě s dochovanou zástavbou vesnicko - maloměstského charakteru. Vedle několika  obytných stavení se tu nacházejí objekty dosud sloužící původnímu účelu jako sokolovna, stará škola, hostinec U Brabců a restaurace Zlaté sele - dříve U Kristů.  Původní proseckou promenádu V alejíčkách ohraničuje lipové stromořadí. Touto poslední historickou oblastí starého Proseka povede komentovaná procházka.

Kostel sv Václava Praha 9 Prosek
Fara kostela sv Václava Praha 9 Prosek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load