Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hradec Králové

Velké náměstí
Hradec Králové, 500 03

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 41145/6-427
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka

 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové je jednolodní stavba s párovými bočními kaplemi a bohatě zdobeným průčelím se dvěma postranními věžemi. Jezuité stavbu kostela zahájili v roce 1652 a obě věže byly vyzdviženy již v roce 1661. Z dochovaných pramenů z r. 1750 víme, že věže byly osazeny nejprve třemi zvony. Největší z nich byl zasvěcen Panně Marii. V roce 1701 pak biskup Bohumír Kapoun vysvětil ještě další dva, zasvěcené tehdy ještě blahoslaveným jezuitům Aloisovi Gonzagovi a Stanislavu Kostkovi.  

V roce 1762 zachvátil město ničivý požár, založený pruskými vojáky, kterému podlehl (s pozoruhodnou výjimkou boční kaple zasvěcené zakladateli jezuitského řádu sv. Ignáci z Loyoly) i celý kostel. Pravá věž se zřítila do náměstí, levá věž prolomila klenbu nad kruchtou a její části pronikly až do krypty, všechny zvony se roztavily. Obnovou byl pověřen František Kermer, který se snažil respektovat původní projekt Carla Luraga. Se znovuvysvěcením obnoveného kostela biskupem Heřmanem Hanibalem z Blümegenu v roce 1766 byly také vysvěceny nové zvony, ulité zvonařem Jiřím Kühnerem z Prahy.

V roce 1857 postihl budovu další požár. Hasiči se dostavili příliš pozdě a požár se rozšířil na celou střechu a obě věže. Ty při opravě v roce 1859 dostaly dnešní podobu. Jejich výška od paty kostela po střed makovice činí 44,2 m. Ze zvonů se dochoval pouze zvon zasvěcený Panně Marii v západní věži přilehlé k bývalé jezuitské koleji. Ostatní byly přetaveny na kanony pro válečné konflikty 20. století.

Kdo vystoupá až do věže, tomu se skrze otevřené okenice naskytne široký pohled do dálky, kam se nese i hlas zvonu.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load