Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Ducha - Opava

Masarykova třída
Opava, 746 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 24493/8-1283
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ano

 
 

Kostel sv. Ducha spolu s přilehlým klášterem byl od počátku svého vzniku v užívání minoritského řádu. Fundátor stavby, patrně moravský markrabě a pozdější král Přemysl Otakar II., podstoupil řádu prostor mezi Dobytčím trhem (Masarykovou ulicí) a městským opevněním. Po roce 1250 začalo budování presbytáře kostela. Před polovinou 14. století došlo za podpory knížete Mikuláše II. ke stržení presbytáře, jenž byl nahrazen novým přes dvacet metrů vysokým kamenným chórem. Pod presbytářem nechal Mikuláš zřídit rodovou hrobku opavských Přemyslovců, kde byl následně roku 1365 sám pochován. Později zde byla pohřbena rovněž jeho manželka Jutta, synové Václav I. a Přemek I. a jako poslední opavský Přemyslovec Arnošt, Přemkův syn.V kostele sv. Ducha spočinul i syn Jiřího z Poděbrad opavský vévoda a kladský hrabě Viktorin. Během třicetileté války byl kostel vypleněn vojskem krnovského vévody Jana Jiřího a později dánskou armádou. Útrapy následně vyvrcholily  katastrofálním požárem Opavy v roce 1689. Obnova stavby v barokním duchu započala o šest let později. Po únoru 1948 byl klášter v užívání zemědělsko-lesnického archivu. Na začátku 90. let byla většina objektu navrácena minoritskému řádu, v nedávné době pak i jeho zbývající část.

019 sv Ducha 02
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load