Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Petra a Pavla

Pavlovského
Opava, 747 07

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 18880/8-1390
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

 
 

Vesnice Jaktař podléhala od počátku 13. století olomouckému biskupství. Později patřila k tzv. moravským enklávám ve Slezsku. Pro Jaktař byla typická převaha českého obyvatelstva, na rozdíl od Opavy se na něj nevztahoval nesouhlas německé městské rady s budováním českých škol. Rozvíjející se česká kultura během 19. století je pevně spojena s činností katolických kněží a právě jaktařská farnost hrála v tomto procesu v rámci Opavska nezanedbatelnou úlohu. Mezi léty 1817-1834 zde působil jako duchovní správce spisovatel Jan Alois Zábranský. Jako katolický kněz působil v Jaktaři i autor národopisných prací Jan Vyhlídal. Druhé desetiletí prvorepublikového období strávil v jaktařské farnosti i významný kaplan Alois Šebela, který zde byl přeložen z Kateřinek, později zahynul v Osvětimi. Za zmínku stojí i krátkodobé působení pozdějšího svatého Jana Sarkandera na této faře.

011 sv PetraPavla 02
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load