Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Sklepy pod spisovnou - Nymburk

U Staré sladovny 1708/2
Nymburk, 288 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Běžně přístupná: ne

Dva mimořádně pozoruhodné renesanční sklepy z konce 16. století pod nynější spisovnou Městského úřadu v Nymburce.
 
 

První sklep je obdélníkovitého půdorysu (6,7 m x 4 m = 26,8 m2), zřejmě původní sladovnické humno s valenou cihelnou klenbou. V západní stěně je v pravé části dveřní otvor do druhého sklepa. Původní hliněná podlaha je pokryta volně položenými pálenými cihlami.

Druhý sklep je také obdélníkovitého půdorysu (7,1 m x 4 m = 28,4 m2), který opět zřejmě sloužil jako sladovnické humno (klíčil zde po podlaze rozestřený ječmen). V severní stěně je patrná zazdívka původního vstupu do chodby, táhnoucí se původně podél sklepů (dnes zasypaná) a navazující na objekt přilehlé sladovny, zmiňované jako nová k roku 1598. Zničena byla ve třicetileté válce (1618–1638)

Sladovna byla objevena v roce 1996, při chystané výstavbě nové budovy okresního úřadu.  Archeologický výzkum vedla PhDr. Karla Motyková v letech 1996–1997. Tehdejší přednosta okresního úřadu, Ing. Šťastný, rozhodl, že tak výjimečný archeologický nálet bude zachován in situ. Sladovna byla zpřístupněna veřejnosti  v říjnu 1998, dnes součást domu čp. 370.

Za západní stěnou (příčkou) popisovaného druhého sklepa je dnes zasypaný prostor někdejšího vstupu po dřevěných schodech ze dvorku staré sladovny.

Klenba druhého sklepa je konstrukčně velmi neobvyklá, vyzděná z cihel. Technika zdění zde neodpovídá vrstevnicím klenby ani výsečí, jak by dalo čekat, ale tvoří jakési měkké křivky, vějířovitě rozvinuté. Tato zvláštní technika naznačuje, že klenba mohla být vyzděna takzvaně „od ruky“, bez podskružení a bednění. Podobně vyzděných historických sklepů je v republice jen několik a všechny většinou sloužily v souvislosti s výrobou sladu a piva.

Původní hliněná podlaha je dnes pokryta volně loženými pálenými cihlami.

Stěny, vstupy a klenby obou sklepů byly odborně opraveny a dozděny v letech 2008–2009.

V roce 2013 bylo provedeno nucené odvětrání sklepů, neboť původní větrací otvory do ulice byly během výstavby spisovny až na malé otvory zbytečně a neuváženě zazděny.

Renesanční sklepy jsou spolu se sladovnou jedinečným dokladem vaření piva v Nymburce, jehož historie sahá až do 13. století. 

Foto
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load