Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Měšťanský pivovar

Viktorinova 130
Polná, 588 13

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 51119/7-9010
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Prohlídková trasa vybraných historických sklepení. Měšťanský pivovar, Panský pivovar tzv. lednice; Sýpka, Lékárna
 
 

V budově  měšťanského pivovaru se pivo vařilo do roku 1950. Poté byla v objektu výrobna limonád a posléze (od osmdesátých let) sklad ovoce a zeleniny. V roce 2000 zdevastovanou budovu zakoupil místní podnikatel a postupně ji zrekonstruoval.

Patrně v druhé polovině 19. století nalézají svůj původ i pivovarské sklepy, které se tak řadí k mladším sklepním  prostorám v Polné. Jednalo se o tzv. ležácké, kde probíhal proces dokvašování a zrání piva. Roku 1893 byly sklepy dále prohlubovány. Při kopání byl nalezen hrob skrčence, obsahující kromě ostatků pravěkého člověka také nádoby vytvořené šňůrové keramiky, patrně také i kamennou sekerku a sekeromlat. Některé z těchto předmětů tvoří součást sbírek Městského muzea v Polné. Rozlehlé sklepy, zaklenuté segmentovou klenbou, se nalézají v jižní budově. Ve východní části traktu je zaklenutí sklepů různé - částečně naplocho, částečně valenou a segmentovou klenbou. Všechny sklepní prostory v celém areálu jsou vzájemně propojeny v jediný systém.

Mestansky pivovar
Mestansky pivovar
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load