Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích

1. máje
Uherské Hradiště, 686 05

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 25962/7-3483
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Prohlídku kostela s nově restaurovanými varhanami doporučujeme spojit s návštěvou kaple sv. Rocha a skanzenu Rochus.

Odpovědná osoba
Jméno: Zdeněk
Přijmení: Štěrba
Telefon: 720632819
V době boje katolíků a evangelíků o mís­tní farnosti dal kostel vystavět na cestě do vinohradů Václav Kulíšek z Moravičan, někdejší městský písař, posléze hradišťský primátor, na základě smlouvy s městem z 18. prosince 1613.
 
 

Jednoduchá stavba s hlavním oltářem a dvěma bočními sv. Josefa a Večeře Páně byla dostavěna v roce 1614. Kulíšek zakoupil pro faru podsedek a k výživě faráře věnoval lán polí, který byli povinni poddaní z Jarošova, Mařatic, Popovic a Podolí obdělávat. Městská rada věnovala nově založenému kostelíku část kostelního inventáře a zavázala se ročně platit na potřeby kostelíka 10 zlatých moravských. Po smrti manželky v roce 1614 se stal Kulíšek knězem a byl jmenován farářem u tohoto nově postaveného kostela. Za hlavním oltářem se ve zdi nachází kamenná kartuše s Kulíškovým znakem a fundačním nápisem. Kostel Nanebevzetí P. Marie tvoří dominantu na městském hřbitově jako hodnotná pozdně renesanční stavba s některými pokročilými, již raně barokními formami. Je to jednolodní orientovaná stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží. Během obnovy v letech 2008 – 2013 byly řešeny nejzávažnější stavebně technické problémy objektu: odstranění vnějších i vnitřních mokrých a degradovaných omítek, statické zajištění objektu mikropilotami do podzákladí, v interiéru byla položena podlaha z ručně vyráběné cihelné dlažby (na základě nálezu původní historické barokní cihelné dlažby pod litým terasem, která byla bohužel už zdegradovaná). Ve druhé etapě obnovy kostela byla opravena střecha, vyměněna okna a dveře, po aplikaci omítek pak nanesen nový fasádní nátěr. Následným krokem byla výmalba vnitřních prostor. Obnova byla završena vybavením interiéru, instalací restaurovaného barokního oltáře a úpravou okolí kostela.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
e-mail: info@shscms.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load