Vyhledávání

Hrad Loket

Pověstmi opředený je hrad Loket u Karlových Varů, jehož vznik se datuje do období vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230).

Loket se stal důležitou pohraniční pevností. Mnohé výsady mu potvrdil Karel IV., který v Lokti pobýval často a rád, přestože tu byl jako dítě na rozkaz svého otce držen po dobu dvou měsíců v zajetí i se svou matkou Eliškou Přemyslovnou. Podle pověsti objevil Karel IV. při lovu v loketských lesích horké léčivé prameny a založil tu město, které později dostalo jméno Karlovy Vary. Za vlády Václava IV. proběhla v celém hradním areálu rozsáhlá přestavba V 15. stol. zastavil císař Zikmund hrad do vlastnictví Šliků a za více než stoleté vlády tohoto rodu byl pozměněn v reprezentační sídlo. V 16. století přešel hrad spolu s panským dvorem do vlastnictví města Loket. Na konci 18. století byl  zchátralý hrad přestavěn na c.k. věznici, která sloužila svému účelu až do roku 1948.Na počátku století dvacátého byla v  hradním Markrabství představena expozice historického porcelánu  západních Čech. V roce 1992 byl navrácen městu a od roku 1993 je hrad zpřístupněn veřejnosti. V roce 2004 se otevřela nová a naprosto neopakovatelná expozici útrpného práva ,ve které si mohou návštěvníci prohlédnout mučící nástroje a drsné mučící scény z konce 15. století.
Za návštěvu stojí nejmenší rotunda v Čechách, meteorit "Zkamenělý purkrabí" a v půdorysu čtvercová gotická věž. Současné hradní prostory nabízí expozice zbraní, porcelánu, cínu  a loketských sbírek, ve kterých můžete obdivovat historický nábytek, obrazy a sochy. Děs a hrůzy středověku můžete zažít v nové expozici hrdelního a útrpného práva.

Hrad Loket1
Maroušek
Klimaj, Jan
Hrad Loket

Zámecká 67/10
Loket, 357 33