Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Hrobka rodu Schumpeter–Killian - Třešť

Hřbitovní
Třešť, 589 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 49838/7-8819
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 10.9.2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Hodnotná pseudoslohová hřbitovní kaple s hrobkou spřízněných rodin Schumpeter a Killian byla postavena r. 1888 v dominantní poloze svažitého hřbitova.

Hrobka je v rámci EHD volně přístupná po celý den v uvedeném časovém oknu.

Odpovědná osoba
Jméno: Ivana
Přijmení: Křížová
Telefon: 567234567
Hodnotná pseudoslohová hřbitovní kaple s hrobkou spřízněných rodin Schumpeter a Killian byla postavena r. 1888 v dominantní poloze svažitého hřbitova.
 
 

 
Žádný jiný objekt v Třešti neodráží prestiž rodiny tolik jako kaple, která se tyčí na nejvyšším místě třešťského hřbitova. Z místa, kde byla bílá kaple s tereziánskou žlutí postavena, je krásný pohled na celé město. Hrobka byla vybudovaná společně posledními Schumpetery a rodinou Killianů. Ke spříznění obou rodin došlo sňatkem Františka Killiana (1837–1890) s dcerou Josefa Schumpetera Anastázií (1845–1868). Po její smrti pak Killian pojal za manželku nebožčinu sestřenici Františku (1849–1937), dceru Aloise Schumpetera. Obě rodiny měly stejné společensko-ekonomické postavení.

Hrobka byla vystavěna ve svahu hřbitova a spojena s povrchem horizontální chodbou. V této prostorné podzemní místnosti je uloženo 8 rakví (5 Killianů a 3 Schumpeterové). Nad hrobkou byla vystavěna novorenesanční kaple, kde se v oltářním kenotafu nalézají tělesné pozůstatky dalších deseti příslušníků rodiny, shromážděné sem ze starších hrobů. Jednoprostorová stavba členěná římskou arkádou je završena trojúhelným štítem s kamennou sochou anděla.

Stavba hrobky započala v roce 1890, kdy obě rodiny společně požádaly C. a k. okresní hejtmanství v Jihlavě o komisionelní posouzení možnosti stavby. Dne 2. srpna komise souhlas vydala a o svém rozhodnutí uvědomila též obec a církev. Po vystavění vlastní hrobky proběhla dne 4. října 1890 revize stavby, která konstatovala dodržení původního plánu, ale žádala ještě doplnění spojovací podzemní chodby železnými dveřmi na jejím začátku a konci. Po splnění podmínek udělil hlavní inženýr Ettmayer, okresní lékař Krubner a okresní sekretář Kobrzynda souhlas s používáním hrobky. Další posouzení stavby následovalo v roce 1908, když vstoupily v platnost přísnější hřbitovní předpisy, ale i tehdy bylo vše v pořádku. Hejtmanství svým dopisem ze dne 2. srpna 1908 hrobku definitivně schválilo. Ačkoliv rodina Schumpeterů v Třešti vymřela, jejich rozlehlá kaple se dosud zachovala a dnes slouží ke smutečním obřadům.
Hřbitovní kaple
Hřbitovní kaple
Hřbitovní kaple
Hřbitovní kaple
Hřbitovní kaple
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load