Vyhledávání

Pouť do Horního Dvořiště - kostel sv. Michaela Archanděla

logo Cisterciácké klášterní krajiny
Místo konání:

Cisterciácká krajina Vyšší Brod Klášter 137, Vyšší Brod, 382 73, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce: Místní
Typ akce: Jiný typ akce - Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days)
Tematická kategorie: Hudba - duchovní hudba; Architektura; Turistika - pochod
Více informací na: https://www.cisterciackekrajiny.cz/
Anotace: Společná pouť od cisterciáckého kláštera Vyšší Brod do farního kostela sv. Michaela v Horním Dvořišti. Odjezd vlakem 29.9., 13:30 z vlakové zastávky Vyšší Brod do stanice Rožmberk nad Vltavou. Dále pěšky cca 5 km, z toho 2/3 trasy lesem. Prohlídka rekonstruovaného objektu kostela, barokní varhany.

Podrobný popis:

Původní termín akce 10.9.2023 přesunut na 29.9.2023 z důvodu předpovědi počasí (mimořádná vlna veder)!!!

Kostel sv. Michaela Archanděla v Horním Dvořišti byl založen Vokem z Rožmberka, písemně je doložen již v roce 1252, byl postaven v raně gotickém slohu. Je významným urbanistickým prvkem a vytváří charakteristické panorama obce.
Původně filiální kostel byl od r. 1384 veden jako farní. Na přelomu 15. a 16. století byl přestavěn v pozdně gotickém slohu, stavba byla dokončena v r.1511.Z této doby se zachovala hvězdicová žebrová klenba.
Od r. 1658 je farnost Horní Dvořiště pod patronátem cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
V r. 1738 kostel vyhořel a poté byl upraven v barokním slohu, chrámová loď byla nově zaklenuta. Cibulovitý tvar střechy věže pochází pravděpodobně z r. 1772, kdy byla vystavěna po požáru, který poničil i 4 zvony. Tak vznikla vnější podoba kostela tak, jak jej známe dnes.
V letech 1903-1904 byl vnitřek kostela renovován, v té době vznikly fresky na stropě.
Roku 2011 byl kostel navrácen - bezúplatně převeden zpět - do majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod.
Šindelové střechy na hlavní lodi a presbytáři byly v havarijním stavu, takže v r.2012 byla zahájena oprava střech; v období od r. 2012 do r.2018 byly střechy z větší části opraveny včetně jižní předsíně, a to z prostředků Ministerstva kultury ČR celkovou částkou 520 tis. Kč, česko-rakouského fondu Silva Nortica 370 tis. Kč, Jihočeského kraje 300 tis Kč a darů bývalých německy mluvících obyvatel Horního Dvořiště a cisterciáckého kláštera ve výši 718 tis. Kč, celkem opravy činily 1 908 tis. Kč.
V současné době se připravuje další etapa opravy kostela.
Zařízení kostela je ze 18. století v barokním stylu. Varhany od Bedřicha Semráda, zhotovené před rokem 1773, jsou od roku 1994 chráněny jako kulturní památka. Také renovace barokních varhan je počinem Cisterciáckého opatství Vyšší Brod.