Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela - Praha 5

Holečkova ulice 10
Praha 5, 150 00

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1 - 1379/1
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

Interiér bývalého opatského kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela na Smíchově je jedinečná původní kompletní ukázka beuronského umění, která se řadí se mezi světové unikáty.
 
 

Interiér kostela při klášteře sv. Gabriela je původní kompletní ukázkou beuronského umění na světě. Benediktini z kláštera sv. Martina v Beuronu (dnes Bádensko-Württembersko), odkud se traduje název, se v roce 1880 usídlili v Pražských Emauzích. V roce 1888 začali se stavbou ženského kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově, hotov a vysvěcen byl v roce 1891. Klášter sv. Gabriela byl třetím klášterem Beuronské kongregace a prvním ženským. Praha se tak stala mezi lety 1880 až 1919 centrem beuronského umění, protože zde sídlil i mateřský klášter sv. Martina z Beuronu. V roce 1887 se mniši navrátili opět do Beuronu, pražský klášter v Emauzích jim ale zůstal. Po jeho zničení za druhé světové války, kdy byl vybombardován i původní mateřský klášter všech benediktinů na Monte Cassinu v Itálii, kde beuronští umělci také pracovali, se stal klášterní kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela nejstarší kompletní ukázkou beuronského umění na světě. 
Výzdobu kostela navrhl zakladatel beuronského umění P. Desiderius (Peter) Lenz OSB. Se svými spolubratry, význačnými malíři jako byl spoluzakladatel francouzské umělecké skupiny NABI Jan (P. Willibrord) Verkade OSB vytvořili souhrnné umění architektury, nástěnné malby, soch a uměleckého řemesla, jako například kostelního mobiliáře, liturgického náčiní a podobně. Obyvatelky kláštera sv. Gabriela jejich činnost doplnily výšivkami parament, pod dohledem jejich mentora P. Desideria Lenze OSB pracovaly i na nástěnných malbách v kostele i v klášteře. Věnovaly se i knižní malbě. Vytvořily volně ložené iluminované dvojlisty evangelistáře, který vyšel knižně v Praze v roce 2016 česky a německy, ISBN: 978-80-906334-0-7. Originály jsou dnes uchovány v Diecézním muzeu v Grazu. 
Publikace stojí 990,- Kč a můžete si ji zakoupit v kostele.


01 Obal knihy LIBER EVANGELIORUM
02 Kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela, foto kolem roku 2000
03 Klášter sv. Gabriela, první etapa výstavby, 1891, historické foto
04 Klášter sv. Gabriela, východní část kostela Zvěstování Panně Marii, 1891, historické foto
05 Detail vchodu do kostela Zvěstování Panně Marii, 1891, historické foto
06 Faksimile sochy archanděla Gabriela, rok výroby 2012
07 Interiér kostela Zvěstování Panně Marii
08 Interiér kostela Zvěstování Panně Marii
09 Hlavní oltář a deskový obraz Mater Dei
10 Andělé v apsidě
11 Věnovací list vytvořený žačkami P. Desideria Lenze OSB
12 Detail supice na opěradlech lavice v apsidě
13 Supice v apsidě
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load