Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Horšovský Týn

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52
Horšovský Týn, 346 01

Telefon:+420 379 415 111
E-mail:posta@muht.cz
Web:horsovskytyn.cz
 
 

Poloha města

Město Horšovský Týn (cca 5.000 obyvatel), město s bohatou historií a kulturní tradicí, leží v podhůří Českého lesa, v širokém údolí řeky Radbuzy. Jeho osud byl odrazem soužití dvou živlů - českého a německého, který byl typický pro pohraniční oblast. Jejich spolupráce, ale i střetávání určovaly dějiny města. Umělecká jedinečnost dochovaného urbanistického celku svědčí o vzájemném prolínání obou kultur a v současnosti vytváří vhodný prostor pro budoucí spolupráci.

V nedávné minulosti byl Horšovský Týn spolu se svým okolím neprávem opomíjen, zejména ve srovnání s nedalekými turisticky atraktivními oblastmi Chodska a centrální Šumavy. Český les zde sice nedosahuje výšek šumavských hor, ale poskytuje možnost krásných vycházek do téměř nenarušené přírody, zvláště do partií zpřístupněného pohraničního pásma.

Historie:

Historie a současnost města
Důležitý brod přes Radbuzu, který byl součástí zemské stezky vedoucí z Prahy do Řezna, stál na počátku vývoje Horšovského Týna. Při brodu na pravém břehu Radbuzy již v 10. století stávala kupecká osada, patrně ohrazená palisádovou hradbou a chráněná hliněným valem.
Po vzniku pražského biskupství - po roce 973 - se celá oblast stává majetkem této instituce se správou v nedalekém Horšově. Dle zdejší vesnice získalo město svůj název: Horšovský Týn.
Svým hospodářským a strategickým významem zastínil Týn postupně ve 13. století Horšov. V pol. 13. století přenesl biskup Jan III. z Dražic sídlo svého panství z Horšova do Týna, který od Horšova obdržel jméno. Sídlem biskupa však nebyla původní kupecká osada na pravém břehu, ale neklidná doba si vyžádala stavbu pevného hradu na výhodnějším místě - na strmě se zvedajícím levém břehu Radbuzy. V jeho podhradí vzniklo nové jádro osídlení.
Zakládací listina města se nezachovala, psaná privilegia získal Horšovský Týn až roku 1406 od arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka. To už bylo město půl století obehnáno pásem hradeb. Jejich pevnost se osvědčila v době husitských válek, kdy byly hrad a město několikrát obléhány, v roce 1422 a 1431. To již byl zástavním držitelem panství Zdeněk z Drštky.
V roce 1542 získali město a celé panství Lobkovicové, jeden z nejvýznamnějších panských rodů v Čechách. Začátek jejich panování však nebyl příliš šťastný. V roce 1547 postihl hrad a město katastrofální požár. K překonání následků požáru přistoupili Lobkovicové s renesanční velkorysostí. Na místě biskupské falce vyrostl rozlehlý, pohodlný zámek ve stylu severoitalské renesance. Také měšťanské domy získaly renesanční podobu.
Hospodářské podnikání Lobkoviců přineslo městu rozkvět, i když měšťané vedli s vrchností neustálé spory o výši poddanských povinností. Panství Lobkoviců však bohatlo, patřilo na přelomu 16. a 17. století mezi 10 největších dominií v Čechách. Nebylo tedy divu, že po porážce stavovského povstání, jehož se Vilém st. z Lobkovic aktivně účastnil, projevil o panství zájem jeden z nejbližších důvěrníků bělohorského vítěze císaře Ferdinanda II. - hrabě Maxmilián z Trauttmannsdorfu. Získal ho velmi lacino v roce 1622 a v držení této rodiny zůstává až do roku 1945. Pro město samotné byla změna pána určitou výhodou, protože mocný majitel dovedl město ochránit před průtahy a ložírováním žoldnéřů. A tak až na sklonu třicetileté války utrpěl Horšovský Týn značné škody při tažení švédských vojsk.
Po třicetileté válce zaznamenal Horšovský Týn opět pozvolný rozvoj. Nebylo to však už město ryze české, v průběhu 2. pol. 17. století a zejména v 18. století byla dovršena germanizace Horšovského Týna.
Zlepšující se hospodářská situace se projevila i ve zvýšené stavební aktivitě. Město dostalo barokní a rokokovou podobu, kterou si historické jádro zachovalo dodnes. Od roku 1849 až do roku 1960 (111 let) byl Horšovský Týn okresem. Od 1. 1. 2003 je město Horšovský Týn obcí s rozšířenou působností.
Až do začátku 20. století převládalo ve městě zemědělství. V roce 1900 byla vybudována železnice Staňkov - Horšovský Týn - Poběžovice. Významným rokem v historii je pro Horšovský Týn rok 1945. Dne 5. 5. 1945 v 19,38 hodin byl Horšovský Týn osvobozen Americkou armádou.
V roce 1953 bylo historické jádro města, s řadou gotických a renesančních domů, prohlášeno jako jedno z prvních měst v Čechách městskou památkovou rezervací.

Dominantou města a celého okolí je Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Hrad a zámek, národní kulturní památka, nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů, představujících nejvýznamnější stavební části: unikátní gotickou kapli, renesanční a barokní interiéry, hradní purkrabství, kuchyni či vzpomínku na hraběnku Mitsuko Coudenhove - Kalergi, rozenou Japonku. K zámku přiléhá rozsáhlý zámecký park s řadou vzácných dřevin a několika zajímavými stavbami /loreta, vyhlídková věž, vdovský dům, míčovna, sýpka/.

Městská památková rezervace v Horšovském Týně je souborem stavebních památek od doby gotické po počátek 20. století. Patří sem především církevní stavby - arciděkanský kostel sv. Apolináře s gotickým presbytářem a nástěnnými malbami v kapli a městský kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický s barokní přestavbou. Překrásná vyhlídka na malebné městečko se naskytne po vystoupení 98 schodů z věže kostela sv. Petra a Pavla. Věž je vysoká 38 metrů a je veřejnosti přístupná v červenci a srpnu, každý den kromě pondělí, a v červnu o víkendech. Na náměstí se nachází také klasicistní zvonice z roku 1852, která skrývá několikatunový zvon o průměru 184 cm.

Výstavným měšťanským domům na náměstí s gotickými stavebními prvky a nádherně zdobenými barokními štíty dominuje renesanční budova radnice. 
Po zámku nejrozsáhlejším komplexem staveb je kapucínský klášter z poloviny 17. století.

Nedaleko města, na Šibeničním vrchu, kde stávala poutní kaple Panny Marie Lurdské, byla v roce 2010 postavena dřevěná rozhledna vysoká 21,5 metru. Rozhledna na Šibeničním vrchu je celoročně volně přístupná veřejnosti a poskytuje dokonalý výhled na město a celé pásmo Šumavy a Českého lesa. Vede k ní značená naučná steka s několika zastaveními.

Další naučná stezka "Královská rokle", připomínající návštěvy anglického krále Edwarda VII., provede návštěvníka zámeckým parkem a naučná stezka "Obora Horšov" Vás zavede k půvabnému loveckému zámečku Annaburg. Stezka začíná od školního statku v Horšově, kde lze navštívit i malý hospodářský dvůr. Ke všem těmto zajímavostem je možné pohodlně zajet i na kole, neboť tudy vedou značené cyklotrasy č. 2141 a 2241, které spojují Horšovský Týn s mezinárodní cyklotrasou č. 3 (z Regensburgu do Plzně) a dovedou cykloturisty až do přírodního parku Sedmihoří s další naučnou stezkou.

S městem je spojena řada historických osobností, mimo jiné slavný astronom J. J. Littrow, Jan Milíč z Kroměříže, Josef Dobrovský, malířka Pauline Bäuml von Seydel aj.

Ve městě probíhá mnoho zajímavých kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější je Anenská pouť. Více než pětisetletá tradice konání poutí k poutnímu kostelu sv. Anny na Vršíčku promění každý poslední červencový víkend město v jednu velkou scénu.

Partnerskými městy Horšovského Týna je město Nabburg /Německo/ a Maarkedal /Belgie/.

Tak neváhejte a navštivte naše město, město Horšovský Týn!

http://www.mkzht.cz/
http://www.horsovskytyn.cz/

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Radbuza,
Svazek obcí Domažlicko,
MAS Český les,
Mikroregion Šumava,
Svaz měst a obcí ČR,
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje
Hrad a zámek Horšovský Týn
Pohled na město z rozhledny na Šibeničním vrchu
Měšťanské domy na náměstí
Hrad a zámek Horšovský Týn ze zámeckého parku
Kostel sv. Petra a Pavla
Zvonice na náměstí
Kostel sv. Apolináře
Kapucínský klášter
Kostel sv. Anny
Koncert v kostele
Oslavy osvobození města
Anenská pouť /pohled z věže kostela/
Živý betlém a vánoční jarmark
Anenská pouť a staročeský jarmark
Rozhledna na Šibeničním vrchu
Přírodní park Sedmihoří s naučnou stezkou
Zámecký park s naučnou stezkou \
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load