Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Opava

Statutární město Opava
Opava

Telefon:+420 553
+420 756
+420 111
E-mail:posta@opava-city.cz
Web:www.opava-city.cz
Statutární město OPAVA je obchodním i společenským centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice okresu.
 
 

Statutární město OPAVA je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice okresu. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. Počátkem 14. století vzniklo v rámci České koruny Opavské knížectví a Opava se později stala jeho administrativním centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla Opava hlavním městem rakouského Slezska.

V r. 1820, po porážce Napoleona, se zde konal druhý kongres vítězných mocností; sešli se zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císař a zástupci Anglie a Francie k jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. Až do vzniku země Moravskoslezské v r. 1928 byla Opava sídlem zemských úřadů.

Opava nebyla hospodářsky rozvinutým městem a její obyvatelé byli silně poněmčeni. Teprve ve druhé polovině 19. stol. se začal ve Slezsku rozvíjet český národní život a Opava se stala jeho střediskem. Skutečný rozvoj českého uvědomění a české kultury přinesl teprve vznik Československé republiky v roce 1918. Stagnující hospodářství, zejména soukenictví a později potravinářský průmysl, se oživilo, byť nedostatečně, teprve napojením železnice v r. 1855.

Za nacistické okupace v letech 1938 - 1945 byla Opava centrem jedné ze sudetských žup. Při těžkých bojích v závěru druhé světové války byla značná část města poškozena nebo zcela zničena, přes 3000 sovětských vojáků zaplatilo svým životem.

Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv.

Výrazný impuls v rozvoji města nastal po roce 1989. Opava se stala statutárním městem. Historické jádro města vyhlášené roku 1992 městskou památkovou zónou je postupně rekonstruováno. Centrum města se proměnilo v klidovou pěší zónu s osobitou architekturou a vlastní atmosférou. Celý prostor výrazně ožívá v letním období a v čase vánočním a velikonočním. Opava je významným správním centrem s bohatým kulturním a společenským životem. Pravidelně se zde pořádají kulturní festivaly Bezručova Opava, Další břehy, Soutěž mladých varhaníků, Festival duchovní hudby.

Opava je tradičně vnímána jako město škol. Od roku 1991 je sídlem nově vzniklé Slezské univerzity s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě a Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné. Je to dynamicky se rozvíjející vysoká škola s řadou studijních oborů a významnými kontakty se zahraničními univerzitami. Součástí university je i Matematický ústav s vědecko-výzkumnou činností na špičkové úrovni. Ve městě působí dvě gymnázia, řada středních a vyšších odborných škol. Základní umělecké školy rozvíjejí talenty mladých zpěváků, hudebníků, malířů. Talentovaní atleti i budoucí reprezentanti v různých sportovních odvětvích vycházejí ze sportovních tříd opavských základních škol.

Vrcholový sport je s Opavou neodmyslitelně spjat. Město Opava cílevědomě podporuje rozvoj sportovních aktivit profesionálních i amatérských sportovců vytvářením kvalitního zázemí a dobrých podmínek. V příjemném prostředí Městských sadů s Městským koupalištěm postupně vznikl sportovně-rekreační areál, jehož dominantou je Městská víceúčelová sportovní hala na špičkové evropské úrovni dokončená v r. 2003.

Město Opava udržuje mezinárodní kontakty s několika evropskými městy. Vyvrcholením dlouholeté česko-polské spolupráce s partnerským městem Racibórz bylo ustavení Euroregionu Silesia, který zahrnuje území s více než půl milionem obyvatel a sdružuje 58 obcí a měst z okresů Opava, Bruntál (Krnovsko) a Nový Jičín. Přidruženými členy jsou Slezská univerzita Opava, Okresní hospodářská komora Opava a Matice slezská. Dalšími partnerskými městy jsou polský Żywiec, německý Roth a Liptovský Mikuláš na Slovensku, Zugló v Maďarsku a Kearney v USA.

Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče (1867 až 1958), na zdejším gymnáziu studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 až 1884). Mezi opavské rodáky patří též vídeňský architekt, spoluzakladatel vídeňské secese, J. M. Olbrich (1867 až 1908), spisovatel A. C. Nor (1903 až 1986) a Joy Adamsonová (1910 až 1980), neúnavná bojovnice za záchranu africké přírody a autorka knih o lvici Else.

V Opavě se zachovalo mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní památkovou péčí. "Bílou Opavu", jak město nazval básník Petr Bezruč, charakterizují také četné parky a sady, zejména na obvodu historického jádra města.

Hláska
vlajka Opavy
pohled na Hlásku a konkatedrálu
Zemský archiv
Slezské divadlo
kostel svaté Hedviky
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
Dolní náměstí s kostelem svatého Vojtěcha
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load