Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Navštívení Panny Marie - Vimperk

Nám. Svobody
Vimperk, 385 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 25931/3-3831
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: v době konání bohoslužeb
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná:
10.9.2022 od 9:30 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin

Památka je přístupná v sobotu 10. 9. 2022 a památkou vás provedou studenti místního gymnázia.

Odpovědná osoba
Jméno: Martina
Přijmení: Navrátilová
Telefon: 775869393
Farní kostel Navštívení Panny Marie uzavírá dolní část náměstí. Farní kostel Navštívení Panny Marie je poprvé zmiňován roku 1365, ale může být i starší raně gotický.
 
 

Budova kostela je tvořena nesymetrickým dvojlodím s věží v jihozápadním nároží a s kaplí svaté Anny, která byla přistavěna v roce 1500. Hlavní loď je zaklenuta síťovou křížovou klenbou počátkem 16. století. K dalším úpravám došlo kolem r. 1600. Presbytář je zakončen pěti stranami osmiúhelníku a je zastropen křížovou klenbou se žebry na konzolách. Vedle presbytáře se nachází sakristie oddělená mohutnými oplechovanými dveřmi, která pochází ze stejné doby jako presbytář. Sakristie je klenutá místnost s úzkým oknem v čele. Na hlavním oltáři je umístěna pozdně gotická socha Panny Marie s Ježíškem oděná do měděného, bohatě zdobeného, postříbřeného pláště. Z barokní doby se dochovala  zasklená rakev s ostatky sv. Inocence, který je patronem města. V současné době probíhají přípravy na restaurování této unikátní relikvie.

kostel Navštívení Panny Marie
Vimperk kostel Navštívení Panny Marie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load