Vyhledávání

Kostel Navštívení Panny Marie - Vimperk

Farní kostel Navštívení Panny Marie uzavírá dolní část náměstí. Farní kostel Navštívení Panny Marie je poprvé zmiňován roku 1365, ale může být i starší raně gotický.

Budova kostela je tvořena nesymetrickým dvojlodím s věží v jihozápadním nároží a s kaplí svaté Anny, která byla přistavěna v roce 1500. Hlavní loď je zaklenuta síťovou křížovou klenbou počátkem 16. století. K dalším úpravám došlo kolem r. 1600. Presbytář je zakončen pěti stranami osmiúhelníku a je zastropen křížovou klenbou se žebry na konzolách. Vedle presbytáře se nachází sakristie oddělená mohutnými oplechovanými dveřmi, která pochází ze stejné doby jako presbytář. Sakristie je klenutá místnost s úzkým oknem v čele. Na hlavním oltáři je umístěna pozdně gotická socha Panny Marie s Ježíškem oděná do měděného, bohatě zdobeného, postříbřeného pláště. Z barokní doby se dochovala  zasklená rakev s ostatky sv. Inocence, který je patronem města. V současné době probíhají přípravy na restaurování této unikátní relikvie.

Vimperk kostel Navštívení Panny Marie
kostel Navštívení Panny Marie

Nám. Svobody
Vimperk, 385 01