Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Bývalá věznice - Uherské Hradiště

Politických vězňů
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 12494/7-8591
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Běžně přístupná: ne

Novorenesanční budova justičního paláce s vězením byla postavena v letech 1891-1897 jako první objekt mimo obvod pevnosti.
 
 

V roce 1855 došlo k reorganizaci politické správy i soudnictví. Tehdy se stal krajský soud v Uherském Hradišti vyšetřovacím soudem zločinů a přečinů pro soudní okresy Napajedla, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh a Strážnice. Za takových okolností přestala původní vězeňská budova ve Františkánské ulici vyhovovat jak z kapacitních, tak i humanitárních důvodů a objevila se myšlenka vybudovat novou věznici mimo střed města. Jednání o stavbě nového krajského soudu s věznicí byla zahájena roku 1880. Hradišťský obecní výbor se usnesl dát na stavbu pozemky a přispět k jejich úpravě 40 000 zlatými. Roku 1884 se vyhledávací komise dohodla s městem o umístění v lokalitě, na níž dodnes žalář stojí. V letech 1892 až 1897 pak byl firmou Nekvasil vybudován nový justiční palác s věznicí. Nejsvětlejším údobím hradišťské věznice byla doba starého mocnářství. Až po rozpadu monarchie došlo k prvnímu rozsáhlejšímu věznění jedinců z politických důvodů. V uherskohradišťské věznici byli izolováni účastníci tzv. hodonínské prosincové stávky roku 1921. Za německého protektorátu zde trpěli čeští vlastenci a odpůrci nacistického režimu. Po osvobození pak lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy, zřízenými dekretem prezidenta republiky k trestnímu stíhání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů. Tehdy bylo v areálu věznice vykonáno několik desítek poprav. Žalář pro potřeby okresního i krajského soudu dále fungoval v době komunistické diktatury. Neblaze proslulým se stal především v první polovině 50. let, kdy zde trpěla, byla mučena či zemřela řada nevinných nebo politicky nepohodlných lidí. Věznice pak funkčně zanikla při reorganizaci státní správy v roce 1960, kdy byl krajský soud přesunut z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud přestěhován do budovy ONV. V následujícím období část justičního areálu sloužila potřebám okresní správy SNB. Bývalé sídlo soudu nyní využívá Střední uměleckoprůmyslová škola. Stavebně zachovalý vězeňský trakt je již dlouhá desetiletí zcela opuštěný a čeká na nové využití.

bývalá věznice
chodba bývalé věznice
nádvoří bývalé věznice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load