Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Lékárna U Zlaté koruny - Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 148/149
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 19497/7-3462
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Dům č. p. 148 má středověké prvky, ale zmínka o něm je až z r. 1606.
 
 

V r. 1883 byl dům sjednocen s vedlejší novorenesanční fasádou a vyzdoben sgrafity. Původní podloubí bylo v r. 1884 zastavěno. Fresková výzdoba stropu je připisována Josefu Ignáci Sadlerovi. Od roku 1885, kdy se stávají vlastníky předci dnešního majitele, se stává lékárna dostaveníčkem národních, kulturních a politických představitelů města a širokého okolí. Správu svého majetku byly nuceni vlastníci přerušit po znárodnění v 1948 do roku 1991. Lékárna slouží svému účelu nepřetržitě od roku 1689, tedy 330 let.

lékárna U Zlaté koruny
lékárna U Zlaté koruny
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load