Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Zvěstování Panny Marie - Uherské Hradiště

Františkánská
Uherské Hradiště, 686 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 21441/7-3458
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná:
11.9.2021 od 9:00 do 17:00 hodin
12.9.2021 od 13:00 do 17:00 hodin

Prostorami kostela a sakristie provedou návštěvníky studenti uherskohradišťského Gymnázia

Odpovědná osoba
Jméno: P. Felix Mária
Přijmení: Žiška
Telefon: 731 889 459
Kostel byl postaven jako součást františkánského kláštera řádu Menší bratří na počátku 16. století s řadou prvků pozdní, tzv. vladislavské gotiky.
 
 

Kostel Zvěstování Panny Marie byl postaven jako součást františkánského kláštera řádu Menších bratří na počátku 16. století s řadou prvků pozdní, tzv. vladislavské gotiky. V roce 1605 byl ještě nedostavěný. Při obnově kláštera byl kladen důraz především na dokončení chrámu, a to již v nastupujícím barokním stylu. Interiér kostela na způsob trojdílného stejnolodí je dodatečně zaklenut raně barokními valenými lunetovými klenbami dosedajícími na svazkové pilíře s mocnými římsovými hlavicemi. V presbytáři je česká klenba a v závěru koncha s lunetami. Štukový dekor kleneb kostela je raně barokní s antikizujícími motivy. Původní zařízení kostela, o němž máme jen kusé zprávy, bylo nahrazeno v 18. století. Založení kostela a kláštera ale připomínají na vnější straně kostelní zdi tři znaky – biskupský znak zakladatele Jana Filipce, erb s cimbuřím Václava Veselského Vojslavic, manžela Filipcovy sestry Zuzany a donátora kláštera, a růže pána z Moravan, tehdejšího správce hradišťského kraje. Po požáru kostela roku 1894 byl přebudován hlavní oltář a první kaple po obou stranách a restaurovány nástropní malby, na jejichž opravě se podílel Joža Uprka. Na nynějším pseudorenesančním oltáři je ve středu situováno vyobrazení Zvěstování Panny Marie, na němž je nejsvětější Trojice. Oltář je doplněn sochami sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludvíka a sv. Alžběty Durynské. Dnešní sakristie je vybavena dřevěným mobiliářem z první poloviny 18. století, který je zdoben drobnými olejomalbami a portréty světců. Nad sakristií se nalézá chór pro řeholní bratry s dubovými vyzdobenými sedadly z roku 1721 a s malým oltářem. Zajímavou součástí chrámu jsou náhrobky a krypty, které byly pro pohřbívání uzavřeny v roce 1785. Dochované náhrobky připomínají poslední odpočinek zakladatele kláštera biskupa Jana Filipce, rodinné příslušníky Václava Kulíška z Moravičan, členy pánů z Kunovic a další významné osobnosti regionu.

 

areál bývalého františkánského kláštera
interiér kostela Zvěstování Panny Marie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load