Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Hlinsko

Město Hlinsko
Poděbradovo nám. 1
Hlinsko, 539 01

Telefon:+420 731 697 418
E-mail:ic@hlinsko.cz
Web:www.hlinsko.cz
Město Hlinsko je přirozeným centrem mikroregionu Hlinecko, který se rozkládá v malebné krajině na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů v nadmořské výšce téměř 600 m. Díky svým zaobleným kopcům, rozsáhlým lesům a loukám je Hlinsko a blízké okolí ideálním výchozím bodem pro výlety na kole, pěšky i na lyžích. Ve středu města se nachází památková rezervace lidové architektury Betlém s roubenými domky, které patřily zdejším řemeslníkům.
 
 

Město Hlinsko leží v jižní části pardubického kraje na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, v povodí řeky Chrudimky. Je správním, průmyslovým i společenským centrem mikroregionu Hlinecko.

Historie:

Hlinsko ( dříve Hlinsko v Čechách ) vzniklo pod Hradišti, při staré českomoravské obchodní cestě. Název města je odvozen od pověsti, podle níž založili město hrnčíři, neboť se v jeho okolí nacházela bohatá ložiska znamenitého jílu. Hlinsko se připomíná již roku 1073 za vlády krále Vratislava. První doložená písemná zpráva pochází z roku 1349.

Do 19. století sdílelo město osudy pánů z Pardubic a Rychmburka, odtud také městský znak – půlka koně na červeném poli. Hlinsko bylo prohlášeno městem v roce 1834. Od roku 1865 do roku 1919 bylo okresním městem a spadala do něj celá centrální oblast Českomoravské vrchoviny a ž po Milovy, Herálec a Svratku. Od roku 1919 je  s výjimkou let 1949 až 1960 součástí chrudimského okresu a Pardubického kraje.

Zdrojem obživy na Hlinecku bylo ve starých dobách především zemědělství a souběžně s ním vznikající řemesla, závislá na přírodních poměrech regionu. Postupně se rozvíjelo hrnčířství, tkalcovství, hutnictví, výroba plechového zboží, sklárny a další. Bydlení a život drobných řemeslníků v 18. a 19. století připomíná městská čtvrť Betlém, součást Muzea v přírodě Vysočina, která byla Ministerstvem kultury prohlášena v roce 1995 památkovou rezervací lidové architektury.

Od 1. poloviny 19. století se začíná prosazovat průmysl textilní, kožešnický a kamenoprůmysl, v roce 1913 zahájil produkci pivovar, dnes známý pod značkou Rychtář. Roku 1942 vzniká nové odvětví, výroba elektrospotřebičů pro domácnost, známá pod značkou ETA. Výroba byla v Hlinsku ukončena v roce 2012.V roce 1943 zahajuje práci firma Nestlé – výrobky z mléka - nyní Mlékárna Hlinsko a.s.

Hlinsko má v současnosti cca 10 tisíc obyvatel. Městem vede železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod, která je v provozu od roku 1871. Město a jeho region je rozhraním dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory.

Zdejší přírodní podmínky přejí především turistice, cyklistice a lyžování. Město žije bohatým kulturním a sportovním životem.


Historické památky a zajímavosti:

Betlém Hlinsko

Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem bylo zachování jedinečného urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města,které zde byly postaveny ve druhé polovině 18. století. Žily zde především rodiny hrnčířů a tkalců, dále truhláři, hračkáři, sedláři, ševci nebo řezníci. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých objektů, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. V roce 1989 se podařila zachránit alespoň část objektů, od tohoto roku je Betlém součástí Muzea v přírodě Vysočina.

V roce 2012 prošel Betlém revitalizací. Opravy se dočkaly některé historické objekty, např. dům čp. 178, ve kterém se konají výstavy a vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost. V domku čp. 561 našlo nové sídlo Turistické informační centrum Hlinsko. Rodiny s dětmi ocení také nedaleké dětské hřiště.

V objektech návštěvníci naleznou nejen ukázky dílen a bydlení původních obyvatel ale také stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka nebo tkalcovnu pana Fidlera, který zde vyrábí "Hlineckou šálu" a žinylku. V prodejně upomínkových předmětů, v TIC Hlinsko nebo v krámku Bylinka si mohou zakoupit turistické suvenýry, dřevěné hračky a regionální a bylinné produkty. Posedět mohou v příjemné kavárně  nebo stylové hospůdce. Je tu i prodejna hudebních nástrojů s funkčním orchestrionem.

Na Betlémě se v průběhu roku koná celá řada kulturních akcí jako např. novoroční ohňostroj, Rozloučení s Masopustem, Svatojiřský a Svatováclavský jarmark, Adámkovy folklorní slavnosti nebo Mikulášsko-vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu.

www.nmvp.cz; www.hlinsko.cz


Městské muzeum a galerie

Muzeum bylo založeno roku 1874 jako čtvrté venkovské muzeum v českých zemích. Mezi zajímavé expozice muzea patří sbírky věnované oděvním a textilním výrobkům, zaniklým a živým řemeslům jako jsou hrnčířství, výroba hraček a skla. Galerie nabízí návštěvníkům reprezentativní soubor plastik akademického sochaře Karla Lidického a obrazy regionálních malířů. Každoročně se zde pořádá výstava obrazů „Výtvarné Hlinecko“, kde jsou představována ucelená díla předních českých výtvarných umělců. 

www.mmghlinsko.cz


Radnice

Radnice byla postavena v roce 1598 na mírném návrší (dnes Poděbradově náměstí). V letech 1788 - 92 byla přebudována v barokním stylu. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1850. V současné době v radnici sídlí Městský úřad Hlinsko a nachází se zde obřadní síň využívaná k pořádání svateb, vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení a obdobným událostem.

Tvrz

Tvrz je považována za nejstarší hlineckou stavbu v prostoru, kde začalo vznikat osídlení města (dnešní náměstí). Druhým takovýmto centrem bylo návrší s kostelem na protilehlém břehu řeky Chrudimky. První písemné zmínky pochází z roku 1413. Od roku 1547 sloužila nějaký čas jako královská celnice. V roce 1874 zde bylo nalezeno 400 českých grošů z období Václava III.

Ježdíkův dům

Ježdíkův dům je významnou stavbou v Hlinsku. Vybudován byl v roce 1904 podle projektu významného českého architekta Ladislava Skřivánka. Sgrafita, která ho zdobí, jsou dílem akademického malíře Ladislava Nováka a znázorňují výjevy z české a hlinecké historie. 


Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie stojící na místě původního gotického kostela (pravděpodobně dříve románského), ze kterého zůstala zachována pouze část věže, byl v letech 1730 - 45 stavitelem Donátem Morazzim přebudován do barokní podoby. Největší pýchou kostela je vzácná křtitelnice z roku 1628.


Kulturní a sportovní vyžití v Hlinsku:


Multifunkční centrum Hlinsko

Nachází se zde dva víceúčelové sály, divadelní sál a kinosál. Oba sály lze také využít ke konání plesů, tanečních soutěží a akcí podobného rázu. Provoz Multifunkčního centra zajišťuje Městský kulturní klub Hlinečan. 

www.mfc-hlinsko.cz


Krytý plavecký bazén

Krytý plavecký bazén v Hlinsku je v provozu každý den (kromě prvního pondělí v měsíci – sanitární den). V budově krytého plaveckého bazénu se nachází fitness centrum, sauna, sál na squash, solárium a také bar s občerstvením. Pravidelně si zde můžete zacvičit např. aquaaerobic. www.sportovistehlinsko.cz


Skiareál Hlinsko

Lyžařský areál v Hlinsku nabízí dvě sjezdovky s moderními vleky, dětský cvičný svah s vlekem zdarma, večerní lyžování s umělým osvětlením nebo půjčovnu lyžařského vybavení. Přímo v areálu se nachází placené parkoviště, restaurace a hotel s příjemným ubytováním a wellnes centrem.

www.ski.hlinsko.cz


Přírodní koupací biotop

Vznikl přestavbou bývalé zchátralé plovárny. Původní betonový bazén je zmenšený a přestavěný, kolem jsou pláže, hřiště a atrakce pro děti. Koupací biotop má dvě hlavní části - lagunu s rostlinami pro čištění vody a nádrž pro plavce. Maximální hloubka bazénu je skoro tři metry, kolem biotopu je ochranný val, parkoviště, nové budovy pro převlékání a také stánky s občerstvením. Plánovaná kapacita je až 700 návštěvníků denně. 

www.sportovistehlinsko.cz

Sportovní areál v Olšinkách

V areálu se nachází dvě travnatá hřiště na kopanou, hřiště pro národní házenou s umělým povrchem, antukové kurty pro tenis, volejbal a nohejbal, krytý zimní stadion. K dispozici je i herna stolního tenisu.

www.sportovistehlinsko.cz


V okolí města se nachází také skútrem udržované lyžařské běžecké trasy, které jsou propojeny s trasami novoměstskými. Pro milovníky turistiky jsou připraveny oddychové trasy.


Tradiční akce v Hlinsku a okolí :

Masopustní obchůzky (únor)

Svatojiřský jarmark (duben)

Hrnčířská sobota (květen, Veselý Kopec)

Léto s Rychtářem (květen-srpen, Hlinsko)

Výtvarné Hlinecko (červen-září, Hlinsko)

Veselokopecký jarmark (červenec, Veselý Kopec)

Adámkovy folklorní slavnosti (srpen, Betlém Hlinsko)

Posvícení (září, Veselý Kopec)

Svatováclavský jarmark (září, Betlém Hlinsko)

Bramborová sobota (říjen, Veselý Kopec)

Mikulášsko-vánoční jarmark (listopad, Betlém Hlinsko)

Členství v dalších seskupeních:

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (www.hlineckoregion.cz)

Svaz měst a obcí České republiky (www.smocr.cz

MAS Hlinecko (www.mashlinecko.cz)

Radnice
Pohled na Hlinsko
Městské muzeum
Městská galerie
Masopustní obchůzky na Hlinecku
Pivovar Rychtář
Hlinsko vlajka
Hlinsko znak
Hlinsko logo
Betlém
Ježdíkův dům
Kostel Narození Panny Marie
Poděbradovo náměstí
Skiareál Hlinsko
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load