Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Kateřiny Sienské - Třešť

Kostelní
Třešť, 589 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 39540/7-5335
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 10.9.2022 od 13:00 do 16:00 hodin

Renesanční jednolodní kostel s doznívajícími gotickými prvky založený v 16. století jako luteránský chrám byl v roce 1777 zbarokizován a znovu upravován po požáru v roce 1842.

Kostel je v rámci EHD volně přístupný celé odpoledne.

Odpovědná osoba
Jméno: Ivana
Přijmení: Křížová
Telefon: 567234567
Renesanční jednolodní kostel s doznívajícími gotickými prvky založený v 16. století jako luteránský chrám byl v roce 1777 zbarokizován a znovu upravován po požáru v roce 1842.
 
 

Před jižní vstupní předsíní stojí kamenná sloupková boží muka z roku 1701. Když roku 1493 koupili od Zdeňka ze Šternberka třešťské panství Vencelíkové z Vrchovišť, přinesli do Třeště i novou víru – protestantskou víru německého reformátora Martina Lutera. Pro tuto novou víru druhý z rodu Vencelíků na Třešti Matěj (1512–1545) zakládá na náměstí v polovině 16. století nový kostel luteránský, zvaný též „německý“, neboť reformátor Luter byl Němec. Výstavba kostela trvala několik desítek let.


Kostel sv. Kateřiny byl stavěn ve slohu renesanční gotiky, později byl částečně barokizován. Je 38 m dlouhý a 11 m široký a má plochostropou loď s věží v západním průčelí. Obloukovité gotizující kněžiště bylo s přilehlou sakristií vlevo dobudováno po roce 1606. Roku 1593 byla na jižní straně kostela přistavěna renesanční předsíň.

Vzhledem k tomu, že po 30-ti leté válce (1618–1648), kdy klesl počet obyvatel městečka, byl chrám opuštěn, konaly se bohoslužby pouze ve farním kostele sv. Martina. Z roku 1657 existuje zpráva, že chrám na náměstí je beze střechy a ze zdí vyrůstají stromy. Ta kontrastuje se zprávou, že v letech 1645–1657 kostel prodělal velké opravy. Roku 1764 byl do kostela pořízen nový oltář s obrazem sv. Kateřiny. V roce 1770 se zřítilo kněžiště a kostel byl opět na několik let opuštěn. Zásluhou obchodníka Jana Schumpetera bylo na jeho náklady kněžiště obnoveno v louisseizovém slohu a bylo vysvěceno na svátek Cyrila a Metoděje 5. července 1777 a bohoslužby byly obnoveny. Dne 1. října 1824 byl kostel poničen pořázem. Shořely krovy kostela a cibulovitá věž, z věže se zřítily dva zvony, jejichž jména nejsou známa. Jeden pocházel z roku 1757, menší z roku 1767 (jednalo se o umíráček, jehož hlas dodnes oznamuje obyvatelům města smrt některého občana). Shořelo vnitřní zařízení kostela včetně oltáře a varhan. Již 20. listopadu byl dán nový krov na presbytář a 20. června 1825 byl usazen nový krov na loď kostela. Roku 1826 byla nad presbytářem vybudována malá věžička, do níž byl zavěšen zvon o váze 45 a půl kg. Téhož roku byla pořízena i nová kazatelna. Nový oltář je v klasicizujícím slohu, jehož centrem je obraz sv. Kateřiny, vlevo je sv. Jakub, vpravo sv. Tadeáš. Nové varhany postavil v letech 1824–1842 varhanář František Phán, třešťský rodák. Věž kostela byla dokončena v roce 1870 a místo cibulovité věže byla postavena dnešní věž špičatá. Stromy okolo kostela byly vysázeny roku 1879. Okolo kostela se od jeho vzniku pohřbívalo. Když roku 1813 od ubytovaného francouzského vojska vypukla ve městě cholera, na níž denně umíralo 4–5 lidí, byl založen nový hřbitov nad městem. U kostela sv. Kateřiny se pohřbívalo do roku 1888. Roku 1889 byly do věže kostela, dne 27. října, zavěšeny nové dva zvony. Zvon Kateřina vážil 887 kg a zvon Leopold a Filip 390 kg. Tyto zvony byly pro válečné účely rekvírovány v roce 1914. V roce 1930 byla věž kostela pokryta měděným plechem. Dne 12. října téhož roku byly na věž kostely vyzdviženy nové zvony: Kateřina 560 kg, Filip a Jakub _ kg a Cyril a Metoděj 862 kg. Zvuk těchto zvonů byl dne 30. března 1942 nahrán na gramofonovou desku a následně byly zvony zabaveny německými okupačními úřady pro válečné účely.

Roku 1995, dne 7. května, byl vyzdvižen na věž kostela sv. Kateřiny nový zvon sv. Kateřina o váze 755 kg. Byl pořízen z příspěvků dárců na památku obětí 2. světové války a jako poděkování Bohu za 50 let života v míru.

V kryptě kostela, jak dokládá jeho náhrobek z červeného mramoru umístěný ve vstupní síni kostela pod věží, je pohřben Jan Václav Vencelík, který zemřel roku 1606. Poslední Vencelík Kryštof Adam zemřel roku 1626 a paní Regina z Ditrichštejna, v prvním manželství provdaná Herbersteinová, po smrti svého druhého manžela Kryštofa Adama zůstala v Třešti, provdala se potřetí za Jiřího z Thurnu a zemřela 3. června 1630 a se svým šestinedělním synem je pochována v kryptě kostela pod kněžištěm. Na vnější straně zdi schodů vedoucích na kruchtu a věž je náhrobek neznámého rytíře, který patří pravděpodobně rodu Lipovských z Lipic. Lze předpokládat, že i on je v kostele pohřben.

Dne 12. června 2010 byla při silné bouřce poničena věž kostela sv. Kateřiny Sienské v Třešti. Došlo k pádu makovice a kříže. V makovici byly uloženy dokumenty z let 1870 (kdy byla dokončena stavba věže po požáru kostela roku 1824) a z roku 1930 (kdy byla věž pokryta plechem). V úterý 14. září 2010 byl v kostele sv. Kateřiny Sienské posvěcen nový kříž. V pátek 17. září 2010 byly do ochranných schránek uloženy všechny původní dokumenty vč. dokumentů zachycujících období let 1930–2010 v Třešti a uloženy do makovice. V sobotu 18. září 2010 byl kříž vyzdvižen na věž kostela sv. Kateřiny.
Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti
Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti
Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti
Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti
Kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load