Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Fulnek

Město Fulnek
nám. Komenského 12
Fulnek, 742 45

Telefon:+420 556 770 871
+420 725 436 964
E-mail:mic@fulnek.cz
Web:www.fulnek.cz,
www.ic-fulnek.cz
 
 

Město Fulnek je starobylé kolonizační město při důležité obchodní cestě ze Slezska do Uher pod hradem stejného jména s bohatou českobratrskou tradicí. Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující v pradávných dobách Středozemí s Pobaltím. Jeho poloha i půdorys nasvědčují tomu, že je městem kolonizačním, vzniklým pod záštitou hradu, který v té době střežil obchodní cesty vedoucí Moravskou bránou. Vznik jména tohoto města se vykládá různě, - buďto je odvozeno od staroněmeckého Pfuhl – močál, nebo faul - shnilý, líný a to podle bažinatého terénu povodí často se rozlévajícího Husího potoka. 


Součástí města Fulnek jsou původně samostatnéobce Jerlochovice, Jestřabí, Stachovice, Děrné, Kostelec, Vlkovice, Lukavec, Pohořílky, Dolejší Kunčice a Jílovec. 

Město Fulnek má:
1 národní kulturní památku
46 kulturních památek /včetně obcí/
cca 30 památek místního významu
Další info na www.fulnek.cz


Historie:

Za zakladatele města Fulnek jsou považováni páni z Lichtenburka, kteří obdrželi od krále Přemysla Otakara II. část půdy na Opavsku. První písemná doložená zmínka o městě je z roku 1293. V tomto roce však již bylo město plně organizováno - mělo kostel, faru, hrad, rychtáře i měšťany. Fulnek byl zřejmě plánován jako středisko většího panství, k němuž tehdy patřilo i okolí Bílovce. Nasvědčuje tomu i neobvykle velké čtvercové náměstí (o délce stran cca 95 m), jímž diagonálně procházela tranzitní cesta údolím.
Město bylo od svého založení německé, za husitských válek se z části počeštilo. V 16. století byla úřední řečí na radnici němčina. V této době bylo prosperujícím renesančním městem. Od roku 1481 patřil Fulnek trvale na Moravu a byl významným střediskem Jednoty bratrské. V této souvislosti nutno vzpomenout největšího spisovatele pobělohorské emigrace, filosofa, posledního biskupa Jednoty bratrské a Učitele národů, Jana Amose Komenského, který v letech 1618 - 1621 ve Fulneku pobýval. Díky této osobnosti se město Fulnek zapsalo do povědomí nejen našeho národa, ale i celého kulturního světa.
Během válečných let /1632/, kdy město bylo v držení nové vrchnosti Bruntálských z Vrbna, se začaly projevovat četné stavební aktivity v raně barokním stylu, které trvaly celé 18. století. V tomto období byla kompozice města výrazně obohacena a přetvořena v jednu z nejhodnotnějších a nejmalebnějších barokních sídelních celků na Moravě. Koncem 18. a začátkem 19. století zaznamenalo město Fulnek značný růst v souvislosti s rozvojem soukenické a tkalcovské výroby.
Před I. světovou válkou se stal Fulnek významnou základnou radikálně zaměřené německé nacionální dělnické strany. Po vzniku ČSR se vedení města zapojilo do silného německého nacionálního hnutí, které požadovalo odtržení našeho pohraničí. Ve druhé polovině 20. let se ve městě poněkud uklidnily národnostní rozpory. Fulnek se stal později až do jara 1945 hlavním řídícím centrem germanizačních přesídlovacích akcí v celém pohraničí, které bylo okupováno Německem.
Během osvobozovacích bojů na konci války /květen 1945/ bylo historické jádro města těžce poškozeno velkým požárem. Městské dominanty sice zasaženy nebyly, zmizely však všechny domy na náměstí a většina domů ostatních přilehlých ulic. Po odklizení trosek zbyla jen radniční věž a čelní zdi domů severní zástavby. Později byl střed města obnoven podle projektu brněnského architekta Z. Sedláčka z roku 1948. Náměstí bylo obestavěno jen ze tří stran, jižní strana byla ponechána volná s uplatněním dominanty kostela, parkové zeleně a vyvýšené dominanty zámku. Domy pocházejí z 50. a 60. let 20. století a jejich průčelí jsou z části schematickou rekonstrukcí fasád zničených domů.

V roce 1992 byla historická část Fulneku prohlášena městskou památkovou zónou.


Současnost:

Fulnek, město Jana Amose Komenského i Petry Kvitové, vítězky Wimbledonu 2011, je právem nazýváno barokní perlou Moravského Kravařska, pro množství barokních památek na území města.

Oblast Fulnecka je protkána stezkami pro turisty i cyklisty. Na svých toulkách Fulneckem naleznete drobné sakrální památky i romantická zákoutí, místa k poznání, zamyšlení i relaxaci.

Město Fulnek nabízí občanům i návštěvníkům bohatý kulturně společenský život. Ve městě je rozšířen lehký strojírenský průmysl, v okolí zemědělská výroba.

Město leží na severu Moravy v místě křížení silnice I/57 Nový Jičín a silnicí I/47 Opava směr Ostrava – Olomouc, s výborným připojením na železniční síť, dálnici D 47 a letiště Leoše Janáčka v Ostravě (Mošnov).

Další info na www.fulnek.cz


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Euroregion Silesia: www.euroregion-silesia.cz 

Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s.: www.moravskekravarsko.cz

Svaz měst a obcí České republiky: http://www.smocr.cz/

MAS Poodří, o. s.

Památník Jana Amose Komenského
Kostel sv. Josefa
Fulnecký zámek
náměstí Komenského
Kostel Nejsvětější Trojice
Kaple sv.  Rocha a sv. Šebestiána
vlajka Fulnek
znak Fulnek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load