Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
Frýdek-Místek, 738 01

Web:www.frydekmistek.cz
 
 

Město leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd na rozhraní Ostravské pánve a Podbeskydské pahorkatiny. Základní rysy reliéfu jsou dány geologickým podkladem a odlišným vývojem. Západní část území má plochý reliéf s malou výškovou členitostí, nejvyšší bod 438 m.n.m., nejnižší 270 m.n.m. Značná část území se nachází v nivách řek Ostravice a Morávky. Ostravice tvoří i hranici mezi Moravou a Slezskem. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem a mírnou zimou (klimatická oblast MT 10, MT 9). 


Strategicky výhodná poloha města pod Beskydami nabízí řadu příležitostí ke sportovnímu a kulturnímu vyžití a předurčuje ho jako centrum cestovního ruchu.

Z historicko-správního hlediska je dnešní Frýdek-Místek tvořen dvěma původně samostatnými městy. Slezský Frýdek je prvně zmiňován ve 14. stol. a moravský Místek již ve 13. stol. Bývalé okresní město Severomoravského kraje. Nyní město náleží jako obec s rozšířenou působností do kraje Moravskoslezského. 
 

Historie:

Město na soutoku Ostravice a Morávky, vzniklo spojením dvou samostatných měst – moravského Místku a slezského Frýdku. Místek, starší z obou měst, je zmiňován již v roce 1267, Frýdek byl založen v letech 1333-34. Zbytky městských středověkých hradeb na ulici Na Blatnici ve Frýdku, pocházející z první poloviny 14. století, jsou v současnosti opraveny. Obě města byla v 15. a 16. století součástí těšínského knížectví, přičemž Místek byl závislý na hospodářsky silnějším Frýdku. Teprve odtržení od těšínského knížectví a začlenění do hukvaldského panství olomouckých biskupů roku 1584 vrátilo Místku hospodářské výsady a město se zdárně rozvíjelo. Rozkvět Místku i Frýdku narušila třicetiletá válka, později také morová epidemie a několik požárů. V 18. a 19. století však rozvoj obou měst pokračuje, v Místku vzkvétá řemeslo a zakládají se první továrny. Frýdek byl centrem soukenictví a díky své strategické poloze i obchodu. Kulturní a národní život měl lepší podmínky v Místku, kde byly zakládány spolky jako Občanská beseda nebo Matice místecká.
Dne 1. ledna 1943 došlo mocí nacistických úředníků ke sloučení obou měst v jeden celek s názvem Frýdek. Po diskuzích ve věci pojmenování sloučených měst, stanovilo ministerstvo vnitra s platností od 1. ledna 1955 úřední název Frýdek-Místek. K městu náleží přilehlé části Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice.
Od 1. července 2006 je Frýdek-Místek statutárním městem. V současnosti má téměř 61 000 obyvatel.
www.frydekmistek.cz
www.beskydy.com
www.beskydy-info.cz
http://www.tvportaly.cz/frydek-mistek

Současnost:

Frýdek-Místek je město mladé dobou svého vzniku, ale i průměrným věkem obyvatelstva. Nadchne vás spoustou zeleně v parcích, klidových zónách a krásném okolí, ale i blízkostí Beskyd. Současný Frýdek-Místek je městem plným kontrastů. Své místo má zde jak průmysl, tak cestovní ruch. Vedle hezky opravených historických center je možné vidět sídlištní zástavbu a také původní výstavbu mnohde nahrazenou normalizační architekturou. V poválečných letech nastal rychlý rozvoj
již sloučeného města. Došlo ke vzniku nových průmyslových podniků, začala výstavba nových sídlišť. Během 60. a 70. let byla přestavěna prakticky celá místecká část města, podobně jako později Frýdek. Z původní zástavby se dochovala převážně pouze historická jádra, historická světská i sakrální architektura se nachází i v přilehlých městských částech.
K městu patří přilehlé části Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice, žije zde téměř 61 000 tisíc obyvatel. Město má hustou síť základních, středních a vyšších odborných škol.
Důležitým dopravním uzlem je mezinárodní silnice E 462 Vídeň – Brno - Krakov. Tento mezinárodní silniční tah přímo ve městě kříží další důležitý silniční směr II 484 Opava – Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Bílá (Beskydy) - Slovenská republika.
V letech 2001 – 2003 město investovalo do infrastruktury průmyslových zón, aby je připravilo pro budoucí investory. V současnosti má Frýdek-Místek dvě průmyslové zóny - Chlebovice a Lískovec. Zóny mají dobrou dopravní dostupnost, která je dána jejich polohou na významných silničních tazích i blízkostí letiště Leoše Janáčka Ostrava s mezinárodním provozem. Letiště je od průmyslových lokalit vzdáleno necelých 20 km. Obě průmyslové zóny jsou již plně obsazeny investory, kteří zaměstnávají obyvatele Frýdku-Místku a okolí.

Oddech, relaxaci a různé služby nabízí návštěvníkům venkovní a krytý aquapark. Sportovně-relaxační aquapark Olešná byl vybudován v rekreační zóně stejnojmenné přehrady u Frýdku-Místku. Tento komplex s přírodní vodní plochou, okruhem pro ON-LINE bruslení vytváří spolu se sportovní víceúčelovou halou, tenisovými areály, fitness centry a dalšími sportovními zařízeními mnoho příležitostí pro aktivní život i relaxaci návštěvníků města. Základ letní části tvoří 50 metrový plavecký bazén a relaxační bazén s vodními atrakcemi. Dva tobogány dosahují délku 82 metry, oblibě se těší i proudový kanál, vodní dělo nebo šplhací síť. Celoročně v provozu je krytá část s obřím tobogánem (90 m), divokou řekou a dalšími podobnými atrakcemi jako v letním aquaparku.
Skvělé podmínky v okolí města jsou i pro klasickou turistiku a cykloturistiku. Trasy vedou atraktivními místy s přírodními zajímavostmi, památkami a vyhlídkami na město samé.
www.sportplex.cz/aquapark-2.html
www.aquaparky-world.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Dne 21. dubna 2000 sešli na Okresním úřadě ve Frýdku-Místku zástupci sedmi sdružení obcí a měst okresu, aby pod patronací přednosty Okresního úřadu ing. Jiřího Kajzara a místostarosty města Frýdku-Místku ing. Petra Rafaje završili svá přípravná jednání aktem založení sdružení Regionu Beskydy, který se stal partnerem pro obdobná sdružení na slovenské a polské straně pro vytvoření mezinárodního společenství Euroregion Beskydy. Region Beskydy zahrnuje část někdejších okresů Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava v těchto sedmi mikroregionech: 1. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, 2. Sdružení obcí povodí Morávky, 3. Sdružení obcí „Slezská brána“, 4. Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, 5. Sdružení obcí povodí Stonávky, 6. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, 7. Dobrovolný svazek obcí Olešná (původně Sdružení obcí Frýdecko-Místecka).

V roce 2000 podepsali zástupci příhraničních regionů dohodu o přidružení české strany reprezentované Regionem Beskydy, do již existujícího Euroregionu Beskydy. Vznikl tak historicky první euroregion spojující hranice tří postkomunistických zemí. Sídelními městy Euroregionu Beskydy jsou na české straně Frýdek-Místek, na polské Bielsko-Biala a na slovenské Žilina. Účelem mezinárodního společenství jsou společné přeshraniční projekty sousedících regionů, které mají významný vliv na rozvoj cestovního ruchu v Beskydech. Předsedou české části Euroregionu Beskydy je Ing. Petr Rafaj, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dne 1.1.2009 vstoupilo město do „Dobrovolného svazku obcí Olešná“, který funguje již od 7.5.2002. Sídlo je ve Sviadnově, dalšími členy jsou obce Paskov Staříč, a Žabeň. Svazek se zaměřuje především na úkoly v oblasti školství, kultury, sociální péče, cestovního ruchu a životního prostředí. Dobrovolný svazek obcí Olešná je členem Regionu Beskydy.

www.regionbeskydy.cz
www.beskydy.com 

CZ081 1 107
CZ081 2 107
CZ081 3 107
CZ081 4 107
vlajka Frýdek Místek
znak Frýdek Místek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load