Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Duchcov

Město Duchcov
náměstí Republiky 20/5
Duchcov, 419 01

Telefon:+420 417
+420 514
+420 411
E-mail:mu@duchcov.cz
Web:www.duchcov.cz
Duchcov - město Giacoma Casanovy
 
 

Duchcov, město s devíti tisíci obyvateli, je posazeno do příjemné krajiny mezi českým středohořím a masívem Krušných hor v nadmořské výšce 217 m, 8 km západně od Teplic.

Historie:

Historie Města Duchcova se odvíjí od roku 1207 a je spojována s trhovou vsí Hrabišín, na jejímž místě dnes zřejmě stojí. První písemné zmínky o Duchcově pocházejí z kopiáře oseckého kláštera Codex damascus a vztahují se k roku 1240. Ve 14. století byl Duchcov poddanským městem, obehnaným hradbami s trojíci bran. Ve městě se nacházel pův. románský kostelík sv. Jiří a klášter dominikánek, který v r. 1380 za morové epidemie připomíná rukopis duchcovského nekrologia. Od roku 1389 se v Duchcově vedla první městská kniha. Na přelomu 15. a 16. století se Duchcov stává sídelním městem majitelů panství Kaplířů ze Sulevic, v 16.století do Duchcova přicházejí Lobkovicové. Údajně sňatkem vdovy po posledním Lobkovicovi z duchcovské větve, přechází město do majetku rodu Valdštejnů. Z nich si mimořádnou pozornost zaslouží Jan Bedřich, pozdější pražský arcibiskup a barokní intelektuál, který opatřil město Duchcov řadou privilegií a pěstoval styky s duchovní elitou tehdejší Evropy . Ve městě tehdy působí nejméně osm řemeslných cechů, jsou zde dvě zbožná bratrstva a sdružení střelců. Příjmení duchcovských měšťanů ukazují, že Duchcov má v této době převážně německý charakter. Roku 1763 je v blízkosti města otevřen první uhelný důl. V létě 1785 přichází na duchcovský zámek osvícenský vzdělanec Giacomo Casanova, který zde tráví poslední roky života a svou tvorbou se zapisuje do evropských literárních dějin. V pol. 19.st. do města vstupuje industrializace, na předměstí vzniká cukrovar baronské rodiny Coudenhove, ve městě Eichlerova porcelánka, po prusko-rakouské válce do města postoupila železnice, která umožnila rychlý rozvoj těžby uhlí. Duchcov, který má v této době stále ještě takřka ryze německý ráz, se začíná pomalu počešťovat, především přílivem pracovních sil z vnitrozemí. Tato tendence má vzestupný ráz a vytváří z města jedno z nejvýznamnějších center českého života v Podkrušnohoří. V druhé polovině 20. století mělo být město z velké části zbouráno a uhelné zásoby, nacházející se v jeho těsné blízkosti a pod ním, vytěženy. Nestalo se tak, město zůstalo zachováno a s ním i cenné historické pamětihodnosti. Střed města byl prohlášen za městskou památkovou zónu a postupně se regeneruje.

Současnost:

Dnes je Duchcov kulturním a společenským centrem západní části teplického regionu. Svým návštěvníkům nabízí množství poutavých přírodních, historických, kulturních i technických zajímavostí. Sídlí zde gymnázium a průmyslová škola, odborné učiliště i základní umělecká škola. Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia (dnes provozovna Českého porcelánu), která je po Míšni nejvýznamnější výrobou figurálního porcelánu v Evropě, oslavila v roce 2008 již 155 let svého trvání.
Město nabízí bohaté sportovní vyžití. Můžete si zde zahrát tenis či fotbal, využít možností, které Vám nabízí nový sportovní areál, zaposilovat si v posilovně, zahrát squash, kuželky nebo si zajít do sauny, osvěžit se na koupališti s minerální vodou, čerpanou z puklin teplického porfyru, zajezdit si na kole nebo se jen tak projít okolím V nedalekých Krušných horách najdou milovníci pohybu poměrně rozsáhlé udržované turistické a cykloturistické trasy, sjezdovky i běžecké trasy. Pro odpočinek a relaxaci je možno projít si turisticko-cyklistickou stezku města, jejíž součástí je unikátní Jilmová alej. Čítá 70 jilmů a jednotlivé stromy, ve stáří 120 až 150 let, dosahují výšky deseti až dvaceti metrů. Před vstupem do zámecké zahrady začíná naučná stezka „Po stopách historie a Giacoma Casanovy“. Stezka nese samozřejmě jméno nejproslulejší historické osobnosti, svázané s městem. Provede vás nejen zámeckou zahradou a místy, která mohl vidět italský svůdník a literát, ale i zajímavými místy současného Duchcova. Ojedinělý pohled na Duchcov a jeho okolí návštěvníkům nabízí věž secesního evangelického kostela, která je v turistické sezoně provozována informačním centrem a nebo také nově otevřená tzv. Liptická vyhlídka, umístěná na rekultivovaném území po povrchové těžbě uhlí.
Parkovací plocha pro případ individuální dopravy je situována kromě jiných i na historickém náměstí, k návštěvě města je možné využití i běžných železničních či autobusových spojů. Příjemné posezení Vám nabízí restaurace či cukrárny v blízkém okolí zámku.
Další zajímavosti včetně aktuálních informací o městě, dění v něm a v jeho okolí obdržíte v Městském informačním centru v Duchcově, které sídlí v barokním, památkově chráněném objektu městského muzea nedaleko historického náměstí. Je vedeno jako oficiální informační centrum a jeho provoz je celoroční. Kromě pravidelných výstav nabízí množství propagačních materiálů a publikací o Duchcově, upomínkových předmětů a dalších.
Do malebného prostředí Duchcova je zasazena řada kulturních a historických akcí. Své služby nabízí i duchcovské digitalizované kino Lípa či kulturní centrum, ve kterých se pravidelně uskutečňují kulturní pořady pro nejširší veřejnost.

Celoměstské Casanovské slavnosti s déle než desetiletou tradicí se stávají cílem cesty tuzemských i zahraničních turistů. Pořádají se každoročně na počátku června a je to jedna z největších kulturních akcí města s bohatým doprovodným programem pro dospělé i děli.
Mistrovství ČR lodních modelářů, které se střídá s mezinárodními závody, zajišťuje Klub lodních modelářů na rybníku Barbora.
Lehkoatletický Běh duchcovským viaduktem se v Duchcově pořádá každoročně, déle než polovinu století, v podobě republikového závodu, pořádaného k uctění památky dělníků, padlých při demonstraci dne 4. února 1931. Atletický klub získal důstojné zázemí v novém lehkoatletickém areálu v Bažantnici.
V době adventní se Duchcov převtěluje do neopakovatelné vánoční atmosféry. Tradičně je ozdoben a vztyčen strom na náměstí Republiky, z kostela zní vánoční hudba a celé město je vyzdobeno vánočními motivy. Na Nový rok město pořádá velkolepý ohňostroj, který je vidět do širokého okolí a celý Duchcov se rozzáří – je to vskutku úchvatná podívaná.
Více na www.duchcov.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

- Mikroregion Stropník-seskupení podkrušnohorských měst a obcí
- Euroregion Krušnohoří

historické náměstí
historické náměstí v noci
kašna se sochou sv. Floriana
kostel Nanebevzetí P. Marie na historickém náměstí
zámek
zámek ze zámecké zahrady
zámecká zahrada
sfingový rybník
gymnázium
kaple sv. Barbory s pamětní deskou G. Casanovy
pamětní deska G. Casanovy
kostel církve československé husitské
Muzeum města Duchcova - expozice historie
atrium muzea s G.  Casanovou
Casanovské slavnosti
pohled přes Barboru
pohled přes Barboru 2
Liptická vyhlídka
znak Duchcov
vlajka Duchcov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load