Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Farní kostel sv. Jakuba Většího - Lipník nad Bečvou

Křížkovského
Lipník nad Bečvou, 751 31

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

V době od 10 do 16 hodin budou studenti podávat informace, rozdávat letáky, zvát na doprovodné akce a dohlížet na dodržování provozního řádu památky.


Odpovědná osoba
Jméno: Jitka
Přijmení: Pitronová
Telefon: 581722251
Farní kostel, původně gotická stavba, věž navýšena renesančním ochozem, kostel byl barokizován v letech 1765-66, z té doby převážně pochází zařízení kostela.
 
 

Podíleli se na něm sochaři Gottfried Fritsch a Václav Böhm. Obraz sv. Jakuba většího pochází z roku 1810 a namaloval ho Jan Jiří Frömmel. Boční kaple ústí do kostela dvěma klenutými oblouky na každé straně. Vpravo je kaple Zvěstování Panny Marie s dřevěným oltářem a rokokovými sloupy. Na protilehlé straně je kaple sv. Barbory. Dominantou je oltář s obrazem světice a barokním svatostánkem. Kostel byl původně snad románská stavba, zřejmě před rokem 1400 byl Lackem z Kravař znovu vystavěn goticky. Věž byla roku 1596 zvýšena a završena renesančním arkádovým ochozem a bání. Roku 1604 město pořídilo nový velký zvon Michal, který však nebylo možno zavěsit na věž. Proto zakoupilo roku 1609 Šmicův dům a na jeho místě byla postavena mohutná samostatná zvonice. Ve zvonici byly zavěšeny i zvony z kostelní věže, datované 1464 a 1578. Roku 1613 kostel se zvonicí vyhořel, téhož roku však byl opraven včetně nové střechy věže. V roce 1693 byla postavena za působení P. Balšánka kaple sv. Barbory a v roce 1694 rozšířena kaple P. Marie. V 60. letech 18. století byl kostel rozsáhle přestavěn a zbarokizován za projekční účasti Františka Antonína Grimma. Když roku 1788 kostel opět vyhořel, byla o rok později věž završena jehlancovitou střechou a byly sneseny kopule bočních kaplí. Ochoz na věži obklopuje ze všech stran světničku věžníka. Zařízení kostela je převážně z 60. let 18. století, kdy byl kostel zbarokizován. Podíleli se na něm sochaři Gottfried Fritsch a Václav Böhm. Obraz sv. Jakuba většího pochází z roku 1810 a namaloval ho Jan Jiří Frömmel. Dva boční oltáře zdobí reliéfy. Na levé straně zobrazuje svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy, po stranách jsou barokní sochy sv. Václava a sv. Floriána. Uprostřed ve výklenku stojí socha Panny Marie Lurdské. Na protější straně je oltář sv. Františka Xaverského. Reliéf znázorňuje umírajícího apoštola Indiánů v opuštěné chýši. U sloupu stojí sochy patronů proti moru sv. Šebestiána a sv. Rozálie. V oltářním výklenku je socha Božského srdce Páně. Nápisy nad reliéfy napomínají věřící slovy ORATE – VIGILATE (modlete se a bděte). Boční kaple ústí do kostela dvěma klenutými oblouky na každé straně. Vpravo je kaple Zvěstování Panny Marie s dřevěným oltářem a rokokovými sloupy. Obraz je dílem zdejšího řídícího v.v. Františka Novotníka. Nahoře je oválný obraz sv. Františka Serafinského. Vedle oltáře jsou na konzolách sochy sv. Josefa s Jezulátkem a sv. Františka. V druhé části je kaple sv. Kříže. Je zde oltář s krásným velikým křížem a sochami P. Marie a sv. Jana a sochy svatých Cyrila a Metoděje. Na protilehlé straně je kaple sv. Barbory. Dominantou je oltář s obrazem světice a barokním svatostánkem. Oltář se dá obcházet. Bylo to místo, kde kdysi slavné bratrstvo sv. Barbory konalo své pobožnosti s ofěrami. Architektura tohoto oltáře je velmi neobvyklá. Další část je kaple Bolestné Panny Marie s Pietou, po stranách se sochami sv. Jana a sv. Maří Magdalény. V této kapli bývá o Vánocích postaven Betlém a o Velikonocích Boží hrob.

Akce

17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

Výhled z věže kostela sv. Jakuba Většího

Výhled z ochozu věže Farního kostela sv. Jakuba Většího od 10 do 16 hodin.
Všechny akce
farní kostel sv. Jakuba Většího
centrum s kostelem
ze severozápadní strany
z meditační zahrady
hlavní oltář
kúr a varhany
varhany
boční kaple Bolestné Panny Marie s Pietou
boční kaple sv  Barbory
boční kaple sv  Kříže
boční kaple Zvěstování Panny Marie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load