Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Klášterní zahrada - Lipník nad Bečvou

Bratrská 357
Lipník nad Bečvou, 751 31

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

V době od 10 do 16 hodin budou studenti podávat informace, rozdávat letáky, zvát na doprovodné akce a dohlížet na dodržování provozního řádu památky.


Odpovědná osoba
Jméno: Jitka
Přijmení: Pitronová
Telefon: 581722251
Zahrada patřící k objektu původně piaristické koleje, která dodnes zachovává své dispozice z 18. století se dvěma nádvořími a monumentálním průčelím. Kolej i zahrada za ní vznikly na popud kardinála Dietrichsteina v r. 1634, piaristé Lipník opustili v r. 1884. Budova koleje je v havarijním stavu a není přístupná veřejnosti ani s průvodcem. Prostor klášterní zahrady byl propůjčen do užívání místnímu skautskému oddílu, který zde táboří a při EHD bude návštěvníkům poskytovat průvodcovskou službu. V klášterní zahradě se nachází altánek a mohutný kámen s recesním označením STŘED EVROPY.
 
 

Piaristé přišli do Lipníka n. B.na popud kardinála Dietrichštejna v roce 1634. Nastěhovali se do prostor domu Jednoty bratrské. Postupně tento dům přebudovali do nynější podoby. Z Lipníka nad Bečvou pak odešli v roce 1884. K první přestavbě došlo v letech 1637 – 1641. V koleji bylo 18 cel a jedna temná. V letech 1660 – 1670 byly kolejní budovy znovu zcela přestavěny za ekonomické pomoci knížete Maxmiliána z Dietrichštejnu. V roce 1673 byla vybudována vedlejší školní budova, v letech 1740-1741 byla rozšířena o další trakt. Piaristická kolej tak dodnes zachovává svoji dispozici z 18. století se dvěma nádvořími a monumentálním průčelím. V objektu byla škola, noviciát, knihovna, oratorium, byty řeholních kleriků i žáků. Příčné vnitřní křídlo odděluje čtvercové nádvoří koleje (západní část) od obdélníkového nádvoří školy (východní část). Dodnes se v přízemních sálech dochovala štuková výzdoba.

Členové řádu byli řeholními kleriky a jejich hlavním posláním vedle dobročinnosti byla výuka mládeže na školách všech stupňů. Při většině svých konventů zakládali školy od obecných až po filozofické ústavy. Vychovali zde tisíce žáků, z nichž mnozí se významně zapsali do dějin vědy a kultury.

Největší význam měla kolej v Lipníku jako místo noviciátu, kde byli kvalifikovanými řádovými pedagogy připravováni na své působení a budoucí učitelské povolání kandidáti ze všech krajů Moravy, Slezska, Čech a z rakouských a německých zemí. Noviciátem v Lipníku tak v 17. a 18. století prošla většina řádových členů, novici byli mnoha národností.

V letech 1833-4 pobýval jako žák piaristické školy v Lipníku n. B. Johann Gregor Mendel, objevitel genetických zákonů. V noviciátě piaristické koleje byl i P. Josef Václav Justin Michl – známý Drašar z románu T. Novákové. Piaristé Lipník n.B. opustili v roce 1884. Komplex budov koleje a chrámu sv. Františka Serafinského patří k významným památkám Moravy.

Do rámce klášterního komplexu patří i socha Jana Nepomuckého z r. 1723, na které původně byly i rodové dietrichštejnské erby.

Z důvodu špatného technického stavu, je památka veřejnosti nepřístupná.

brána do klášterní zahrady při dnech EHD
pohled na klášterní zahradu
zeleň v klášterní zahradě
Kámen znázorňující střed Evropy
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load