Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Zvonice - Lipník nad Bečvou

Křížkovského 90
Lipník nad Bečvou, 751 31

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Běžná otevírací doba: pouze v doprovodu průvodce

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 18.9.2021 od 10:00 do 16:00 hodin

V době od 10 do 16 hodin budou studenti gymnázia u památky podávat informace, rozdávat letáky, zvát na doprovodné akce a dohlížet na dodržování provozního řádu památky. V každou celou hodinu od 10 do 16 hodin bude v přízemí zvonice předveden chod zrestaurovaného historického stroje kostelních věžních hodin s odbíjením.


Odpovědná osoba
Jméno: Šárka
Přijmení: Hánečková
Telefon: 581722251
Samostatně stojící zvonice z r. 1609, byla postavena pro zvon sv. Michal, který byl pro kostelní věž příliš veliký.
 
 

Zvony Michal, Jakub a Barborka je možno si prohlédnout. Na zvonici se nacházejí sluneční hodiny, obnovené po rekonstrukci v roce 2011. Zvonice je typickou dominantou města a je možné ji navštívit pouze v rámci organizované prohlídky města - v sezoně odchod prohlídky vždy v 10 a 14 od Informačního centra. Původně byly zvony zavěšeny ve věži kostela sv. Jakuba. Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla se prý při zvonění celá věž. Proto byla v roce 1609 postavena na náklady města samostatná zvonice v sousedství kostela. Lipenská obec se dala do stavby s podporou vrchnosti. Kronika o tom píše: „Purkmistr a rada města Lipníka léta Páně 1609, v pátek po památce Zvěstování Panně Marii. Na jisté poručení Jeho Milosti Pána pana Jiřího staršího Bruntálského z Vrbna a na Helfensteine s vědomím a vůlí vší obce města Lipníka koupili dům svrchu psaný k vystavění věže pro zvony v tomto místě od Jana Šmice za sumu 390 R. Závdanku přijal od pánů starších na hotově 50 R.“ Dům byl ihned zbořen a za osm dní po koupi 4. 4. 1609 byly položeny základy k nové věži. Zvonice byla do zimy – 12. 11. 1609 – hotova. Stavěl ji italský mistr Jan Mario Vlach. Kámen vozili z Prus a z Podolí. Zvony z kostela sv. Jakuba byly přeneseny na zvonici, a tak uchráněny velké pohromy, která město postihla 14. dubna 1613 při požáru; zvonice zůstala nedotčena. Zvonice v Lipníku nad Bečvou je jediná na Moravě, která se dochovala v původní pozdněrenesanční podobě, a navíc se od jiných dochovaných zvonic liší svou velikostí. Zvonice je masivní hranolová stavba, vysoká 24 metrů, široká 9,70 metrů. V prvním a druhém patře má čtvercová okénka, ve třetím patře v průčelí je sdružené okno, zbylá okna jsou s půlkruhovým záklenkem. V roce 2003 byla okna tohoto patra opatřena dřevěnými žaluziemi. Ty lépe propouštějí zvuk zvonů a jsou k nim šetrnější než dosavadní plechové krytí oken. Od původních se zvuk zvonů odrážel zpět do zvonice a vibrace škodily zvonům. Nad nejvyšším patrem je soustředěna výzdoba zvonice v podobě lichých arkád a vykrajované atiky. „Svým ušlechtilým architektonickým členěním a neporušeností svého vnějšku, nemá tato věž mezi renesančními památkami na Moravě rovnocenného soupeře, kromě brány v Ulici Matky Boží v Jihlavě,“ napsal v r. 1933 dr. Karel Svoboda, komisař Památkového úřadu v Brně, v článku Umění v dějinách města Lipníka. Od roku 2014 je v přízemí zvonice umístěna unikatní technická památka - Hodinový stroj z 1. pol. 18. století. V průčelí zvonice jsou sluneční hodiny, pod nimi znak Jiřího Bruntálského z Vrbna, znak města Lipníka a pamětní deska: Leta Paně 1609 za panowani urozeneho Pana pana Girziho Starssiho Bruntalskeho z Wrbna a na Helfenssteine tato wieze založena 4. dne Aprilis za purkmistruw Jana Merki Jana Zahradki – Jana Mikssowa – Girzika Czikana a dokonana tehož leta 12. dne Nowembris nakladem obce Lipenske – Martina Kunturka – Jakuba Honteli – Martina Bartka Richtarze – Waclawa Sokola Pisarze Eccle: Matt: Florantio: GSB.Z.W.“ (GSB.Z.W = Jiří Starší Bruntálský z Vrbna)

zvonice s kostelem
zvonice
zezadu
sluneční hodiny
u panelů
Barborka
Jakub
Michal
zavěšení zvonu
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load