Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Žlutice

Město Žlutice
Velké náměstí 144
Žlutice, 364 52

Telefon:+420 353 393 171
E-mail:podatelna@zlutice.cz
Web:www.zlutice.cz
Žlutice vznikly z obchodní stanice na významné cestě z Prahy do Chebu. Město nad řekou Střelou bylo založeno za Borešů z Rýzmburka. Historické jádro, které je od roku 1992 městskou památkovou zónou, má pravidelný obdélníkový půdorys. V jeho horní části je renesanční radnice z 16. století, barokně upravená koncem 18. století (na snímku). Na náměstí hodnotný barokní sloup Nejsvětější Trojice z let 1701 – 1704 od místního sochaře O. J. Wendy.
 
 

Město Žlutice leží v Karlovarském kraji, v severovýchodní části Tepelské vrchoviny, na levém břehu řeky Střely. Nedaleko od města se rozléhá vodní nádrž Žlutice, která zásobuje pitnou vodou město i blízké okolí. Město je obklopeno zalesněnými stráněmi kopců.

Historie:

Původní osada Žlutice vznikla jako obchodní stanice na hospodářsky důležité stezce z Prahy do Chebu. V písemných pramenech je poprvé zmiňována k roku 1186, kdy spadala do majetku kladrubského kláštera. V druhé polovině 14. století již Žlutice disponovaly organizovanou městskou správou. V pravomoci města bylo vydávání listin a vedení městských knih. Hospodářsky nejvýnosnější činností bylo obchodování se solí a plátenickými výrobky. V průběhu husitských válek pak bylo město opakovaně vystaveno útokům obou znepřátelených stran.

Největší hospodářské prosperity dosáhly Žlutice v 16. století, kdy vzniklo i jedno z nejkrásnějších iluminátorských děl 16. století, Žlutický kancionál. Jeho faksimile je uložena v městském muzeu. Po vylidnění města v důsledku útrap třicetileté války započala postupná germanizace města i okolí. Hospodářský rozvoj byl ukončen až rozsáhlým požárem v roce 1761, kterému padla za oběť většina cenných budov ve Žluticích. Po roce 1848 se Žlutice staly sídlem soudního a politického okresu.

Současnost:

V současnosti mají Žlutice 8 příměstských částí (Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Skoky, Záhořice a Vladořice) spolu téměř s 2 400 obyvateli. Žlutice jsou sídlem pověřeného městského úřadu. Kromě základní a mateřské školy zde sídlí i základní umělecká škola, střední lesnická škola a výchovný ústav pro děti a mládež. Žlutice mají bohaté kulturní tradice. Každoročně se zde koná Žlutická pouť, přehlídka amatérských divadelních souborů - Žlutické divadelní léto a festival sborového zpěvu - VIVA LA MUSICA.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

MAS Vladař
Svazek obcí Doupovské hory 

kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích
Letecký pohled na město Žlutice
Žlutický kancionál
Sloup Nejsvětější Trojice ve Žluticích
Vlajka města Žlutice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load